Radar · Morgonkollen

Nyttigt att cykla i storstad – trots avgaser

Cyklister och gångtrafikanter i Stockholm har en ökad risk att dö i förtid på grund av avgaserna de inandas, enligt en studie.

Den som cyklar eller går till jobbet dagligen i Stockholm har en ökad risk att dö i förtid, enligt en ny studie.

Boven är mängden avgaser som cyklister och gångtrafikanter inandas, men trots det är cykling hälsosamt, enligt forskare.

Nitton personer som alla arbetar på samma kontor i centrala Stockholm hade under en månad under våren 2018 en kvävedioxidmätare på sig när de gick eller cyklade till och från jobbet, rapporterar SVT Nyheter Stockholm.

Resultatet visade att försökspersonerna i snitt exponerades för 67 mikrogram kvävedioxid per kubikmeter, vilket är fem gånger högre än den genomsnittliga koncentrationen i luften i Stockholm. Risken att dö i förtid ökar därmed för testpersonerna med 3,3 procent på grund av avgaserna, enligt forskarna.

Men trots resultatet är det ändå bättre för hälsan att cykla, menar Emma Engström, en av forskarna bakom studien.
Det finns studier gjorda i andra länder där man sett till både risk för olyckor

och luftföroreningar men man vinner ändå mer för hälsan på att cykla. Även om man får i sig den här dosen föroreningar så är det ändå positivt att cykla, säger hon till SVT.

Större avstånd mellan dem som går eller cyklar och biltrafiken, samt större satsningar på utsläppsfria fordon är forskarnas förslag på lösningar.