Radar · Miljö

Matsvinnet i kommunerna kartläggs

För första gången kartläggs hur stort matsvinnet i de kommunala storköken.

Hur mycket mat som slängs i svenska skolor, förskolor och äldreboenden kartläggs nu för första gången, rapporterar SR:s Vetenskapsradion.

I hemmen slänger varje svensk i genomsnitt runt 45 kilo mat och dryck per år, enligt Livsmedelsverket. För att ta reda på hur stort matsvinnet är i offentliga matsalar har myndigheten under hösten skickat ut en enkät till Sveriges alla kommuner.

Att undersöka de kommunala storköken är ett första steg för att ta fram en nationell statistik över hur mycket mat som går till spillo.

Att slänga mat i onödan blir dåligt både för miljön, klimatet och för plånboken eftersom det har tagit resurser i anspråk, säger Karin Fritz, projektledare för regeringsuppdraget för minskat matsvinn vid Livsmedelsverket, till Vetenskapsradion.

Resultatet av undersökningen presenteras vid årsskiftet.