Radar · Nyheter

Finland står inför omfattande strejker

Stora Enso har sitt huvudkontor i Finland.

Efter att förhandlingarna kring ett nytt kollektivavtal för teknologibranschen har strandat mellan Industrifacket och arbetsköparsidans organisation Teknologiindustrin hotar nu strejker i Finland.

Så många som 80 000 arbetare kan börja strejka redan på måndag. Strejkerna förväntas hålla på till onsdag i ett första skede. Samtidigt har motparten hotat med lockouter i sex dagar, under den tiden behöver inte företagen som ingår betala lön till sina anställda.

Under senare tid har fackförbund i en strid ström sökt upp riksförlikningsmannen, den person som har till uppgift att medla i arbetsmarknadskonflikter. Trots medlingsförsök misslyckades försöken att komma överens trots att fackets lönekrav inte var alltför vidlyftiga.

En annan punkt som man strider om är att årsarbetstiden för en arbetare i Finland ökades med 24 timmar i avtalet som slöts 2016. Arbetsköparsidan vill ha kvar de extra timmarna, medan facket hävdar att överenskommelsen om extra arbetstid för deras medlemmar var en tillfällig överenskommelse som det är dags att slopa.