Radar · Nyheter

Hur det könsneutrala ordet hen påverkar oss

Hen antogs 2015.

Amerikanska forskare är nu nyfikna på hur det könsneutrala ordet ”hen” påverkar språk, attityder och människor. Hen antogs i Sverige 2015 och de amerikanska forskarna har nyligen genomfört en studie här, rapporterar Vetenskapsradion.

Amerikanska forskare från bland annat UCLA fann att ordet hen påverkar attityder hos den som använder det istället för att säga han eller hon. Enligt enkätstudien som de genomförde med 3400 personer såg de att personer som instruerades att beskriva en fiktiv figur som han, senare blev mer benägen att associera en anonym person som en han. De som uppmanades att beskriva en anonym person som hon eller hen blev i ett senare skede inte lika partisk i sin beskrivning.

Annika Lindqvist är docent i psykologi och menar att hen är ett ord som påverkar våra attityder och väcker känslor. Att ha ett könsneutralt pronomen liknande hen är någonting unikt för Sverige.

– ”Hen” utmanar en av de absolut största kategorierna vi har, nämligen kön, säger hon till Vetenskapsradion.

Inte överraskande

Forskarnas resultat är inte förvånande. Annika Lindqvist forskar själv om ordet hen. De har genomfört liknande studier men då jämfört olika könsneutrala ord som ”personen”, ”han/hon” och ”hen”. De har då funnit att ”personen” ofta förknippas med en man.

Hen har psykologiska effekter och ger möjligheter, menar Annika Lindqvist:

– Bara de här tre små bokstäverna har effekt på hur personer tänker kring könsidentitet. Och jag tänker att språket dels speglar vårt samhälle och vår gemenskap, men även reproducerar den. Så man kan tänka att om vi skapar ett språk som är inkluderande, kan vi då bryta upp vilka möjliga kategorier som finns hos oss människor, berättar hon för Vetenskapsradion.