Radar · Morgonkollen

Stort motorvägsbygge försenas med fyra år

Infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm försenas med fyra år och blir drygt tre miljarder kronor dyrare än tidigare beräknat.

Infrastrukturprojektet E4 Förbifart Stockholm försenas med fyra år och blir över tre miljarder kronor dyrare.

Orsaken är flera händelser som inträffat sedan byggstart, enligt Trafikverket. Den nya tid- och kostnadsplanen beror till största del på att en byggfirma begick flera allvarliga fel vid ett av tunnelbyggena, rapporterar Ekot.

– Det är naturligtvis tveeggat. Vi har en verksamhet som går med full fart. Men vi har en situation då vi i dag behöver göra andra bedömningar vad gäller tid och kostnad än vad vi gjorde när projektet startade. Och det är naturligtvis ett tråkigt budskap, säger projektchefen för Förbifart Stockholm, Johan Brantmark på Trafikverket, till radion.

Andra orsaker är bland annat att arbetet vid den så kallade Mälarpassagen visat sig mer svårjobbat än beräknat.

Planen har varit att vägprojektet ska stå klart för trafik 2026 och att det skulle kosta 34,4 miljarder kronor. Totalkostnaden hamnar nu i stället på 37,7 miljarder kronor och projektet beräknas stå klart 2030.