Radar · Politik

Människorättschef kastas ut ur Israel

Omar Shakir, landchef på människorättsorganisationen Human Rights Watch.

Israeliska Högsta domstolen har fastställt ett regeringsbeslut att kasta ut människorättschefen Omar Shakir vid Human rights watch (HRW) ur landet. Shakir anklagas för att stödja en bojkott mot Israel.

Omar Shakir har 20 dagar på sig att lämna landet, enligt domen, som är den slutliga att falla efter över ett år av rättsliga turer. I våras fattade distriktsdomstolen ett liknande beslut, som överklagades. Om Shakir inte lämnar landet frivilligt kommer han att deporteras, enligt hans advokat.

Det är nu upp till den israeliska regeringen att verkställa beslutet, och om ”den gör det sällar sig Israel till en skara som består av Iran, Nordkorea och Egypten, som har blockerat tillgången för HRW-anställda”, twittrar Omar Shakir.

Ska ha stött bojkott

Den israeliska regeringen anklagar Shakir för att ha gjort uttalanden i stöd för den palestinska BDS-rörelsen – Boycott, divestment and sanctions, som arbetar mot ockupationen av de palestinska territorierna och förespråkar en bojkott av Israel.

Israel betraktar rörelsen som ett hot och anklagar den för antisemitism.
Human rights watch har tillbakavisat anklagelserna. Organisationen anser att beslutet att deportera Omar Shakir tyder på ett försök att tysta legitim kritik mot hur Israel behandlar palestinier.

Ny lag

Israel stiftade en lag 2017 som förbjuder inträde för utländska medborgare som stödjer en bojkott mot Israel, och som gör det möjligt att deportera dem.
I augusti nekades de amerikanska kongressledamöterna Ilhan Omar och Rashida Tlaib, båda demokrater, inträde i Israel med stöd i lagen. Omar Shakir skulle dock vara den första att deporteras från landet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV