Radar · Miljö

”Fördubblat bensinpris krävs för att nå klimatmål”

Trafik på Södertäljevägen (E20) sydväst om Stockholm.

Som Syre tidigare berättat döms det klimatmål som satts upp för utsläppen från vägtrafiken ut av Trafikverket, om inte kraftfullare åtgärder sätts in. Nu får myndighetens kritik stöd av flera klimatanalytiker.

– Våra scenarier för personbilstrafiken visar att den behöver minska med 10–20 procent till 2030, samtidigt pekar våra prognoser på att den ökar med 20 procent, sa Håkan Johansson, expert på Trafikverket till Syre i september.

Att endast förlita sig på teknikutveckling och energieffektivisering för att nå riksdagens mål om att minska utsläppen med 70 procent mellan år 2010 och 2030 räcker inte, enligt Håkan Johansson. För att nå målet skulle det krävas att trafikmängden kraftigt minskade, istället för att öka.

Men någon åtgärd i höstbudgeten för att vända utvecklingen såg han inte. Samma bedömning gör nu flera experter.

Den enda möjligheten att nå målet är att dubbla bensinpriset, säger forskaren Per Kågeson till Fplus. Men det dömer han ut som orealistiskt i en ny rapport, från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO).

– Det finns ju heller ingen politiker som är beredd att gå till val på att höja drivmedelsskatterna så kraftigt att priset vid pump åtminstone skulle fördubblas. Det krävs nämligen för att fordonsflottan och vägtrafiken ska minska radikalt. Det finns ju partier som nu tvekar inför den 2-procentiga årliga indexerade skattehöjningen av drivmedel som riksdagen kommit överens om, säger han.

Vill sänka ambitionsnivån

Per Kågeson ser mål om en 45–50-procentig utsläppsminskning som mer realistisk än 70 procent.

– Tittar man till exempel på att investera i elvägar hinner de knappast bli effektiva före 2030 om man inte bygger ut infrastrukturen under de allra närmaste åren. För att klara en reduktion med 45 procent är elektrifieringen den i särklass viktigaste åtgärden. Och då menar jag att även distributions- och busstrafiken, och på sikt även fjärrtrafiken, ska elektrifieras, säger han till Fplus.

Även Maria Börjesson, professor vid Statens- väg och transportforskningsinstitut dömer ut målet, om inte drivmedelspriserna fördubblas.

– Om man vill minska bilåkandet så måste man höja drivmedelsskatterna kraftigt. Bensinpriset måste bli minst dubbelt så högt – annars är det lagstiftning om att förbjuda bilresande men det skulle ju leda till otroligt stora problem för många människor, säger hon i ett inslag på SVT.

Bilflottan förändras – men det går långsamt, enligt professorn. Vid årsskiftet fanns det nästan 4,9 miljoner personbilar i trafik i Sverige, av de var 92 procent bensinbilar. Fyra procent gick på etanol och en knapp procent på gas, uppger hon för SVT. Endast tre procent utgjordes av el, elhybrider och laddhybrider.

Elbilar, bara en del av lösningen

Men även om bilflottan skulle börja ställas om till el i rasande takt är inte heller det en lösning, om inte trafikmängderna samtidigt minskar. Det enligt Johan Kulenstierna, vice ordförande för klimatpolitiska rådet.

”Faktum är att den totala trafikvolymen kan komma att öka kraftigt eftersom eldrift kan göra det väldigt billigt att köra. Och fler bilar, mer vägar och annan infrastruktur är ju i sig själv väldigt resurskrävande och ökar konkurrensen om el som ju också behövs för andra delar av samhällsomställningen”, skrev han i ett mejl till Syre i september. 

Utsläppen från vägtrafiken står för runt en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV