Radar · Miljö

Frankrike stoppar allt fler växt- och insektsgifter

Humlor och vilda bin har blivit färre i många länder de senaste decennierna.

En fransk domstol har förbjudit insektsgiftet Sulfoxaflor. Men det är bara ett i en lång rad uppmärksammade beslut, där växt- och insektsgifter som EU tillåtit portas från landet.

När domstolen i Nice fattade sitt beslut hänvisade man till att ämnet troligen var giftigt för pollinerande insekter, enligt den franska nyhetsbyrån Afp.

Hur bin påverkas av bekämpningsmedel har varit en het potatis ända sedan början av 2000-talet, då franska biodlare slog larm om kraftig ökning av bisamhällen som kollapsade eller försvann.

Växtskyddsmedel som innehöll så kallade neonikotinoider misstänktes, vilket användes flitigt i rapsodlingar.

Misstankar som sedan kunde bekräftas i vetenskapliga studier, vilket fick EU att förbjuda tre av fem neonikotinoider i blommande grödor 2013 – och i all odling i fält i maj 2018, med undantag för växthus.

Men Frankrike gick längre än så och portade alla fem – så även i växthus, vilket EU:s beslut från 2018 tillåter.

Borgmästare vill gå längre

Sedan 2017 förbjuder också Frankrike alla kemiska bekämpningsmedel att användas i privata trädgårdar. En rad borgmästare har också försökt få till striktare lokala beslut, som skulle förbjuda all användning av bekämpningsmedel inom en radie av 150 meter från närmsta bostad eller affärsrörelse.

Men utan framgång. Den lagstiftning som reglerar användandet har sin tyngdpunkt långt ifrån de städer som velat porta bekämpningsmedlen. EU granskar och godkänner ämnen och även om det sedan är upp till länderna att tillåta produkterna är ett av växtskyddsförordningens syften att det sker på ett likartat sätt i hela unionen. Därför behövs särskilda skäl för det land som vill porta en produkt som godkänts i ett annat land.

– Det kan till exempel vara att det råder särskilda förhållanden i ett land som gör att risken blir allvarligare, säger Peter Bergkvist, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen.

Men huvudsyftet med förordningen är att ge ökat skydd för människor och djurs hälsa, vilket ger länderna möjlighet till en rad undantag, om de kan hänvisa till vetenskapliga studier. 
 
– Länder är inte förhindrade att använda sig av försiktighetsprincipen och kan till och med förbjuda en produkt, så det finns utrymme för de länder som vill ligga i framkant, säger Peter Bergkvist.

Tillstånd för Acetamiprid förlängdes inte

Sverige har inte tagit något generellt beslut om de båda neonikotinoiderna som Frankrike förbjöd 2018, tiakloprid
och acetamiprid. Men i våras valde Kemikalieinspektionen att inte förnya tillståndet för en produkt som innehåller acetamiprid och som får användas i skogsbruket mot snytbaggar, då man ansåg att det nu finns likvärdiga mekaniska skydd.

– Det är att gå ett steg längre, den bestämmelsen är vi först ut att tillämpa, säger Peter Bergkvist.

Som Syre rapporterat om tidigare har Kemikalieinspektionen också skärpt villkoren för den produkt som innehåller imidakloprid och som är tillåtet att användas i växthus, efter att omfattande läckage upptäckts. En skärpning som i praktiken innebär att ytterst få växthus i dag uppfyller kraven.

– Som jag har förstått det finns det i praktiken inte  några förutsättningar att använda det, säger Peter Bergkvist.

Kemikalieinspektionens beslut att inte förnya tillståndet för den produkt som används i skogsbruket och som innehåller acetamiprid har överklagats och behandlas nu av Svea Hovrätt. Något tillstånd att använda Sulfoxaflor som igår förbjöd i Frankrike finns inte i Sverige.