Radar · Miljö

Arla står på sig om kritiserad klimatkompensation

Märkningen "netto noll klimatavtryck" gav under två månaders tid upphov till 148 anmälningar till Konsumentverket, som bedömde att formuleringen var vilseledande.

Konsumentverket bedömde i november att det är vilseledande av Arla att skriva ”netto noll klimatavtryck” på sina mjölkpaket. Nu försvarar sig mejeribolaget.

Arlas förpackningar för ekologisk mjölk, grädde och ost pryds av stora cirklar med orden ”netto noll klimatavtryck” i. En formulering som Konsumentverket i november beskrev som ”vilseledande och i strid med god marknadsföringssed”.

Myndigheten ansåg att ”netto noll” riskerar att uppfattas som att produkten inte haft någon som helst påverkan på miljön, vilket inte stämmer.

Dessutom har de trädplanteringsprojekt i Uganda som Arla använder sig av för att neutralisera sina koldioxidutsläpp kritiserats starkt av forskare, både för bristande beräkningar och dåliga ersättningar för den lokalbefolkning som ska sköta plantagen.

Nu svarar Arla Konsumentverket brevledes att de står fast vid att produkterna är klimatneutrala. Som stöd bifogar företaget en rapport från analysföretaget U&WE, ett utlåtande från revisionsfirman EY samt information om klimatberäkningar och utsläppsminskningar på Arlaböndernas gårdar, rapporterar Lantbrukets Affärstidning ATL.

– Vi menar att konsumenterna förstår att netto betyder att det skett en kompensation. Och vi utvecklar hela resonemanget på mjölkförpackningarna. Det nämner inte Konsumentverket i sitt brev. Jag undrar om de har tittat på en förpackning, säger Arlas chefsjurist Susanna Eneteg till tidningen.

Konsumentverkets jurist Linda Halvarsson säger till ATL att det är extra noga med marknadsföringen för vanliga mejerivaror:

– När det gäller mjölk och andra dagligvaror som inhandlas rutinmässigt så förväntas konsumenten inte gå så noggrant till väga. Domstolen har dessutom sagt att miljöärenden är ett svårt område, vilket gör att det ställs hårda krav på miljöargument när man säljer den här typen av varor.

Konsumentverket har nu möjlighet att gå vidare med ärendet i Patent- och marknadsdomstolen. Om så kommer ske är ännu oklart.

Läs mer: Konsumentverket: Arlas påståenden är vilseledande (artikel från november) och Syre förklarar: Kritiken mot klimatkompensation (artikel från oktober).