Radar · Nyheter

Kartor synliggör skyddade svenska objekt

En skylt visar att området bakom stängslet klassas som skyddsobjekt.

Internetbaserade karttjänster synliggör svenska skyddsobjekt så som militära anläggningar och företag med hemlig verksamhet, trots att det är förbjudet att fotografera dem, visar en kartläggning som gjorts av SVT.

Bilderna kan innebära en säkerhetsrisk, menar Kim Hakkarainen, informationssäkerhetsspecialist på Försvarsmakten.

– Det kan skada Sveriges säkerhet, säger Hakkarainen till SVT.

Det är framförallt karttjänsternas så kallade street view-funktion som kan skapa en säkerhetsrisk. Tjänster som Google Maps, Eniro och Hitta.se gör det möjligt för användare att vandra runt i miljöer i 360 grader. På så vis sprids avbildningar av svenska skyddsobjekt eftersom bilderna inte alltid granskas av internetaktörerna, enligt kartläggningen som SVT har gjort.

– Jag vill inte överdramatisera att bilderna finns, men andra stater kan använda sig av de här internettjänsterna för att se hur det ser ut i anslutning till våra områden, byggnader och anläggningar, säger Kim Hakkarainen till SVT.

Privatpersoner som fotograferar skyddsobjekt kan få höga böter. Bolagen som sprider dessa bilder drabbas däremot inte av juridiska påföljder, då endast fotograferingen är straffbar enligt skyddslagen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV