Radar · Nyheter

Djurrättare på plats utanför Scan i Linköping

Bild från en tidigare demonstration.

Aktivister från Linköping Animal Save och Save Moment Sverige samlas under tre dagar den här veckan utanför HKScan i Linköping för att uppmärksamma dödandet av djur.  De har bett om ett möte med slakteriet, men ännu inte fått något svar.

Fler än 600 aktivistgrupper i ”The Save Moment” genomför regelbundet liknande, fredliga aktioner i över 70 länder. Arrangörer för denna demonstration är Linköping Animal Save, som ingår i den globala rörelsen ”The Save Moment”. Save Moment Sverige är den svenska ”The Save Moment”-föreningen, och idag finns det utöver moderföreningen 14 lokala Save-grupper i Sverige.

I skrivande stund är det runt 14 aktivister på plats utanför Scan i Linköping. Här dödas 700 djur dagligen, enligt det pressmeddelande som skickats ut i samband med aktionen som pågår till och med på onsdag klockan 15.

– Vi är på plats från klockan åtta på morgonen till tre på eftermiddagen, säger Martin Smedjeback, som är ordförande i Save Moment Sverige och en av aktivisterna på plats.

Alla är välkomna

Martin Smedjeback betonar att alla är välkomna till demonstrationen. Han tror det är viktigt att mötas för att på så sätt minska fördomar. Av samma anledning har de även besökt flera slakterier och pratat med anställda.

– Att komma överens är inte ambitionen. De tänker på ett sätt, och vi på ett annat. Men vi vill förklara vart vi står och att vi ser alla djur som individer och deras liv som värdefulla. Vi vill lära oss om slakterierna och sprida information. Sedan får man välja om man vill vara en del av det här systemet, säger Martin Smedjeback.

Sedan Linköping Animal Save grundandes i februari 2017 har de försökt få till ett möte med Scan i Linköping, men ännu utan framgång. Slakteriet i Uppsala och i Kalmar har enligt Martin Smedjeback varit mycket mer öppna än slakteriet i Linköping.

– Vi har hört av oss, gått hit, mejlat och ringt. Vi tycker det är tråkigt att de inte svarar, eftersom vi är intresserade av deras verksamhet. Vi kanske har fördomar om dem och de kanske har fördomar om oss som skulle kunna minskas genom att mötas. Men ofta svarar de inte alls, säger Martin Smedjeback.