Radar · Nyheter

Aktivister laddar för protest mot Arlanda

Under senare tid har antalet flygresenärer minskat.

Regeringen ger ännu inga besked om en ny landningsbana på Arlanda. På söndag protesterar miljöaktivister mot planerna.

Sedan flera år pågår en expansion av Arlandas byggnader. Swedavia som driver Arlanda räknar med att gå från 21 miljoner passagerare till 35 miljoner de närmaste femton åren. Nu är den stora frågan om Arlanda dessutom ska få en fjärde start– och landningsbana. Men som Syre berättat om tidigare är regeringen splittrad – Socialdemokraterna vill ge grönt ljus, medan Miljöpartiet håller emot. 

Nu förbereder aktionsgruppen Flyglarm Arlanda för en civil olydnadsaktion på söndag för att trycka på för ett nej till fortsatt utbyggnad. 

– En stark opinon är viktig för att regeringen ska fatta rätt beslut, säger Andrea Söderblom-Tay, presskontakt för Flyglarm Arlanda.

Andrea Söderblom-Tay tycker att regeringens hantering av Arlandafrågan varit märklig. Bland annat ifrågasätter hon sammansättningen av ledamöterna i Arlandarådet som ska ge förslag på hur flygplatsen ska utvecklas framöver. 

– Flygpbranschen är representerade, men inte miljörörelsen, säger Andrea Söderblom-Tay.

Debatten om flygets klimatpåverkan har varit intensiv under året. Möjligen är det en av orsakerna till att antalet flygresenärer minskat något i Sverige den senaste tiden. Framför allt gäller det inrikesflyget som hade nära 11 procent färre passagerare under det andra kvartalet i år, enligt Transportstyrelsen. För Arlandas del var minskningen ännu större.

Bland de som försvarar flyget finns en uppfattning om att branschen får oproportionerligt mycket stryk i klimatdebatten. Idag står flyget för ett par procent av utsläppen, eller 4-5 procent om höghöjdseffekterna räknas in. Men den invändningen avfärdar Andrea Söderblom-Tay.

– Utsläppen per resa är mycket stora. Samtidigt planerar man för en kraftig ökning av flyget, säger hon.

Exakt hur aktionen kommer att genomföras och var aktionen kommer att genomföras vill Andrea Söderblom-Tay inte avslöja på förhand.