Radar · Miljö

Dansk pensionsfond säljer oljebolag

Den danska pensionsfonden MP Pension har sålt sina aktier i tio stora oljebolag.

Den danska pensionsfonden MP Pension har sålt sina aktier i Shell, Exxon Mobil och åtta andra av världens största oljebolag med motiveringen att bolagens affärsmodell inte går ihop med klimatmålen i Paris-överenskommelsen.

Danska pensionsfonden, MP Pension – som är en dansk medlemsägd pensionsfond, skriver i ett pressmeddelande, att de säljer sina innehav i tio oljebolag som en följd av de vill arbeta för Parisavtalet. Redan 2018 beslutade MP Pension styrelsen att sälja aktier i olja, kol och oljesand och på sin hemsida skriver de att de har en ambition att vara Danmarks mest ansvarsfulla pensionsföretag.

Hittills har MP Pension sålt sina poster ibland annat Exxon Mobil, BP och Chevron. Innehavet i övriga oljebolag ska vara sålda senast vid utgången av 2020. Totalt sett är det mer än 1 000 bolag som därmed exkluderas ur pensionsfondens investeringsunderlag, enligt Dagens industri.

De tio företagen som MP utesluter är: Exxonmobil, BP, Chevron, Petro China, Rosneft, Royal Dutch Shell, Sinopec total, Petrobras, Equinor.

– Vi hoppas att dessa tio företag tar den gröna övergången mer allvarligt och att de tar ett mycket större ansvar för att ställa om sina företag till förnybar energi. När de förhoppningsvis har gjort det, skulle vi vilja investera i samma företag igen. Men det kräver en betydande förändring i alla tio företag, skriver Anders Schelde på MP Pension i pressmeddelandet.

MP Pension uppger på sin hemsida att de har samarbetat med ett antal organisationer för att samla kunskap om de tio företagens gröna omställning.
Baserat på informationen uppskattar pensionsfonden att:
• Inget av de tio företagen har ännu en affärsmodell som är förenlig med Parisavtalet.
• Fyra företag (BP, Royal Dutch Shell, Total och Equinor) har tittat på möjliga framtida klimatscenarier och visar tecken på omställning.
• Sex företag (Exxon Mobil, Chevron, Petro China, Rosneft, Sinopec och Petrobras) visar inga eller mycket begränsade tecken på omställning.