Radar · Miljö

Tufft år för europeiska biodlare

I Italien kämpar en biodlare med att hålla tillbaka tårarna när han berättar att bina inte fått maten att räcka. I både Italien och Frankrike ser honungsskörden ut att bli den sämsta någonsin, rapporterar Afp. Men Sveriges bin ser ut att ha klarat året bra.

Biodlaren Riccardo Polide som har bin strax söder om den italienska staden Turin, har svårt för att hålla tillbaka tårarna när han träffar Afp:s reporter.

– Det här var den svåraste skörden i mitt, säger han.

Honungsskörden är hälften av det normala i Italien. Orsakerna tror Riccardo Polide är flera. Ett ökat användande av bekämpningsmedel och fallande priser på grund av utländsk konkurrens – men också klimatförändringar, som han säger skapat ett mer ostabilt väder.

Extrema väderhändelser har blivit vanligare – med över 1000 sådana händelser mellan januari och september i år, rapporterar Afp.

De Italienska vintrarna har också blivit mildare och kortare men i år, precis som 2017, kom en kort period av värme som sedan följdes av lägre temperaturer, enligt Afp.

Inte bara Italien som drabbats

Något som slagit hårt åt biodlarna. Även från Frankrike och Rumänien kommer rapporter om rekordlåga skördar och Spanien, som hyser flest bikupor i hela Europa, har nedgången varit konstant sedan 2015.

Även om inte Sverige varit förskonat av extrema väderhändelser, är det inget som gett utslag på honungsproduktionen.

– Jag skulle säga att det är ett normalår, även om det skiftar mellan regionerna och även inom olika distrikt, säger Ingmar Wahlström, vice ordförande för Sveriges biodlares riksförbund till Syre.

Inte heller fjolårets hetta har fått någon större effekt vad Ingmar Wahlstrom kunnat märka.

– Bina är mer väderkänsliga om det blir långa perioder av regn, då får de svårare att hitta mat och komma hem, säger han.

I Sverige ökar honungsproduktionen då allt fler skaffar sig bikupor. För åtta år sedan hade Sveriges biodlares riksförbund 9000 registrerade medlemmar, i dag ligger den siffran på över 15 000, berättar Ingmar Wahlström.

– Jag tror det finns en trend att producera egen mat och ett miljöintresse som hänger ihop med medierapporteringen om miljö- och klimatförändringarna. Här är en näring där man faktiskt kan göra något, säger han.

Men trots att antalet biodlare ökat kraftigt, är produktionen fortfarande inte tillräcklig för att mätta ens det inhemska suget efter honung. Nästan hälften av det som konsumeras måste importeras varje år. Så den som vill ha en burk svensk honung, bör skynda sig, enligt Ingmar Wahlström.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV