Radar · Miljö

Knappt en femtedel av plasten återvinns

När Naturvårdsverket presenterade statistik på hur mycket plast som återvinns i Sverige för EU uppgav de att hela 46 procent. Men den verkliga siffran är mycket lägre, visar Ekots granskning. 

Naturvårdsverket har räknat fel på hur mycket plastartiklar som finns i Sverige. 150 000 ton plastartiklar som har bränts upp tillsammans med andra sopor har gått under radarn enligt Ekots granskning. Flera kommuner har analyserat avfall från hushållen och sett att mycket plast slängs i hushållssoporna istället för att sorteras separat – något Naturvårdsverket ignorerat.

Det finns totalt 367 000 ton plastförpackningar i Sverige, men bara 217 000 ton har registrerats. När Ekot granskade plastavfallet fann de att Naturvårdsverket baserat sina siffror för hur mycket plast som återvinns i Sverige missade de att notera all felsorterat plast. De 150 000 ton plastartiklar som bränts upp med hushållssopor har inte tagits med i beräkningen, trots att Naturvårdsverket tidigare noterat hur mycket plast som slängs med hushållssopor.

Enligt Ekots uträkning återvinns i slutändan knappt 20 procent av plastartiklarna från svenska hushåll, och inte de 46 procent som Naturvårdsverket rapporterat till EU. En del av de plastförpackningar som hushållen faktiskt lämnar för återvinning bränns istället.

I Naturvårdsverkets statistik räknas dock även den uppbrända plasten som återvunnet material, rapporterar Ekot. Sverige misslyckas därmed med att uppnå det nationella målet på att återvinna 30 procent av plastskräpet.