Radar · Migration

IOM: Över 1 000 dödsfall på Medelhavet för sjätte året i rad

35 människor som flytt Libyen fick tillåtelse att tas i land på Malta, från Läkare utan gränsers och SOS Mediteranees fartyg Ocean Viking i september.

2019 är det sjätte året i rad som dödsfallen på Medelhavet överstiger 1 000 enligt IOM:s Missing Migrants Project, rapporterar Al Jazeera. Flest dödsfall inträffar i vattnen mellan Libyen och Italien. EU har inte haft några fartyg på centrala Medelhavet sedan i mars i år. 

EU:s Operation Sophia har som uppdrag att övervaka och patrullera centrala Medelhavet som enligt många är den dödligaste gränsen för flyktingar och migranter i världen.  Sedan i mars i år gör man bara det från luften, då fartygen drogs in. Operation Sophias mandat förlängdes nyligen till i mars 2020 – fortsatt utan att några fartyg finns till havs. Den främsta anledning till att Operation Sophias fartyg drogs in var Italiens högerpopulistiska före detta inrikesminister Matteo Salvini, som till varje pris ville minska antalet ankomster till Italien.

Charlie Yaxley,  FN:s talesperson, sa i veckan att de ”kräver en snabb ökning av sök- och räddningsförmågan” till havs, rapporterar Al Jazeera. Att EU återupptar sina sök- och livräddningsinsatser borde vara en prioritet för unionen när dödsfallen fortsätter. De frivilliga och icke-statliga organisationernas viktiga roll i att rädda liv till havs bör också uppmärksammas av EU, menar FN:s Charlie Yaxley.

Röster höjs för att EU borde göra en satsning som liknar den italienska operationen Mare Nostrum som avslutades 2014. Än idag är den enda renodlade livräddningsaktion som ett EU-land bedrivit på Medelhavet. Operation Sophias huvudsakliga mandat går ut på att bevaka EU:s yttre gräns och spräcka smugglarnas affärsmodell, något som forskning från Goldsmiths universitet visade att man misslyckades med redan 2017.

Sannolikheten att dö större

IOM:s projekt Missing Migrants har funnits sedan 2014 och varje år sedan dess registrerat över 1000 dödsfall. Innan dess fanns det inte något projekt som systematiskt förde statistik över dödsolyckorna, men uppgifter visar att dödsfallen redan 2011 översteg 1000.

Hittills i år har 1041 människor drunknat på Medelhavet.  Rekordmånga människor dog 2016, tätt följt av 2015. Dödstalen är enligt både människorättsorganisationer och IOM uppskattningar och det verkliga antalet sannolikt mycket högre än officiell statistik visar.

Satt i perspektiv till hur många som drunknar i förhållande till antalet ankomster till EU är siffran däremot mycket högre idag än vad den var under 2015 och 2016. År 2016 drunknade 5143 människor i Medelhavet, samtidigt som totalt 363 348 människor anlände till EU via Medelhavet, 181 436 av dem till Italien.

Hittills i år har 7872 människor på flykt anlänt i Italien via havet. 1585 har under samma period anlänt till Malta. Enligt IOM:s statistik har 660 av de 1041 personerna som drunknat gjort det på centrala Medelhavet, på väg till Italien och Malta från Libyen och Tunisien.

Nya gemensamma lösningar?

Samtidigt som dödsfallen fortsätter är EU fortsatt oeniga om vad man ska göra med de som faktiskt överlever resan och anländer i unionen. Ett nytt omfördelningssystem av flyktingar och migranter inom EU har diskuterats och kommer tas upp på ett EU-möte i Luxemburg i Oktober. När ministrar från Frankrike, Tyskland, Italien och Malta möttes den 23 september för att försöka bena ut hur denna tillfälliga lösning skulle kunna se ut öppnade de för ekonomiska sanktioner mot de medlemsstater som vägrar delta.

Den långsiktiga förhoppningen är att reformera EU:s nuvarande gemensamma asylsystem i grunden så att mindre press läggs på länder som Italien och Grekland på EU:s yttre gräns.

De högerextrema och konservativa regeringarna i Polen och Ungern är några av de högljuddaste motståndarna till EU-gemensamma lösningar som innebär att de måste ta emot skyddsbehövande flyktingar och migranter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV