Radar · Miljö

Tinande permafrost sprider kvicksilver i Abiskos myrar

Den avsmälta myrmarken i Abisko där forskarna uppmätte förhöjda halter av nervgiftet metylkvicksilver.

När Arktis permafrost smälter bildas en ännu giftigare form av kvicksilver, som riskerar att skada fåglar, fisk och ursprungsbefolkning i avsmältningsområdet. Det visar en studie gjord i Abisko.

Kvicksilver är ett av våra farligaste miljögifter. Det kan ge hjärnskador hos människor och minskad reproduktionsförmåga hos fiskar. Eftersom ämnet inte bryts ner utan lagras i levande organismer lagras mer ju högre upp i näringskedjan man kommer.

När permafrosten nu smälter bildar kvicksilvret som finns lagrat i marken en variant av ämnet som lättare tas upp av växter och djur, så kallat metylkvicksilver. I en studie gjord norr om polcirkeln i Abisko mätte forskare upp signifikant högre nivåer av ämnet, vilket innebär ökade risker för djur och natur.

– Vår forskning visar att fåglar och fiskar i Arktis kan utsättas för högre nivåer av metylkvicksilver, som kan påverka deras fortplantning och populationer. Det kan också påverka ursprungsbefolkningar genom kosten, och kanske även fiskeindustrin, om kvicksilvret spolas ut i havet, säger Florencia Fahnestock, studiens huvudförfattare i ett pressmeddelande.

Forskarna mätte kvicksilverhalter i permafrost, halvt avsmälta områden, och myrmark där tjälen är helt smält. De konstaterade att sistnämnda innehöll mest av det giftiga metylkvicksilvret.

Men det finns stor brist på kunskap om mekanismerna bakom kvicksilvrets kretslopp, liksom problemets storlek, skriver forskarna i studien.

– Vi har inget bra grepp om hur kvicksilver tar sig in i näringskedjor på land, det kan bero på var boskap betar. Växter i tinande områden kan vara fyllda med kvicksilver, säger Julie Bryce, professor i geokemi och medförfattare till studien.

Studien Mercury reallocation in thawing subarctic peatlands är publicerad i Geochemical Perspectives Letters, och går att läsa här.