Radar · Morgonkollen

WHO: Malariabromsning har avstannat

Myggor sedda genom ett mikroskop.

Bekämpningen av malaria har stannat av, uppger WHO. Varannan minut avlider ett barn i sjukdomen.

Malaria fortsätter att smitta miljoner människor och orsakar årligen 400 000 dödsfall, varav de flesta är barn i Afrika, uppger WHO.

Världshälsoorganisationen konstaterar i en ny rapport att halva jordens befolkning fortfarande är i riskzonen att smittas av den myggburna sjukdomen.

– Världen har visat att framsteg kan göras. Men framstegen har minskat, säger WHO:s malariaexpert Pedro Alonso, och tillägger att antalet fall ligger ”på en oacceptabelt hög nivå”.

Han pekar på utvecklingen i början av decenniet, där antalet smittade föll från 239 miljoner till 214 miljoner mellan 2010 och 2015. Antalet döda minskade från 607 000 till omkring 500 000 2013.

Men nedgången i dödsfallen ser ut att ha stannat av. Förra året var antalet smittade 228 miljoner, en svag nedgång från 231 miljoner året innan, och antalet dödsfall sjönk från 416 000 till 405 000.

Omkring 11 miljoner gravida kvinnor i Afrika söder om Sahara smittades med malaria förra året. Det är nästan var tredje graviditet, vilket ledde till att 900 000 barn föddes med låg födelsevikt, en extra risk för redan utsatta spädbarn.

WHO uppmanar givarländer och berörda länders regering att öka ansträngningarna. Mer än en tredjedel av småbarnen söder om Sahara sover exempelvis inte under myggnät, som kan skydda mot den myggburna smittan.