Radar · Politik

Riksrätten mot Trump tar nästa steg

Utredningen som kan komma att försegla Donald Trumps öde.

Efter ett telefonsamtal mellan Donald Trump och Ukrainas president Zelenskyj i september har Demokraterna i den amerikanska kongressen drivit en riksrättsprocess mot Trump. Under samtalet bad Trump Zelenskyj att se till att ukrainska myndigheter skulle undersöka påstådd korruption där Trumps tänkta huvudmotståndare Joe Biden och hans son Hunter skulle vara inblandad. Detta strider mot den amerikanska grundlagen, menar Demokraterna. Nu går processen in i sitt andra skede.

I natt svensk tid kom den. Den trehundrasidiga rapporten om de undersökningar och vittnesmål som  kongressens underättelseutskottet har tagit del av under de senaste månaderna . Utskottet  som formellt kallas ”The United States Senate Select Committee on Intelligence” har frågat ut diplomater, ambassadtjänstemän, politiska representanter och andra höjdare inom den amerikanska statsförvaltningen.

Den bild som har kommit fram är samstämmig. Donald Trump har begått högförräderi genom att använda statliga medel och den respekt och makt som följer med hans ämbete till att öka sina chanser att bli omvald i nästa års presidentval. Med tiden har också flera av hans underlydande i Vita huset visat sig vara inblandade. Men framförallt har Donald Trumps personliga advokat Rudy Giuliani visat sig vara inblandad.

Rudy Giuiani var en av staden New Yorks mest populära borgmästare runt millenieskiftet, men nu har han hamnat i blåsväder på flera plan. Dels pågår en brottsutredning kring hans affärer med Ukraina där också fyra av hans kumpaner har suttit häktade och nu inväntar rättegång. Dels har det med tiden framgått att han har drivit en hemlig utrikespolitik tillsammans med Trump. Både för att berika sig själva ekonomiskt och för att se till att Trump blir omvald.

Telefonlistor kan visa sig ödesdigra för Trump

Rapporten från underrättelseutskottet innehåller till stora delar känd information. Många utfrågningar i utskottet har sänts direkt i teve och radio och drog som mest runt 13 miljoner tittare i USA. I utfrågningarna framgick det tydligt att Trump verkligen ville att Ukraina skulle genomföra en utredning av Biden och hans son, Trump har också i efterhand återupprepat kravet flera gånger och lagt till att Kina borde göra samma sak.

Det som inte har förekommit i medierna är att utskottet har kartlagt en mängd telefonsamtal till och från Vita huset. Det visar sig bland annat att Giuliani har varit betydligt mer aktiv i sin roll som Trumps advokat än de båda påstått. Giuliani har ringt en stor mängd samtal till personer i administrationen. Dessutom har det visat sig att utskottets vice ordförande, republikanen Devin Nunes, är mer inblandad än man tidigare har trott.

Enligt telefonlistorna har också han deltagit i de samtal som förts med bland andra Giuliani. Om han har varit inblandad betyder det att han varit jävig under utfrågningarna och att han genom att inte avsäga sig sin uppgift som vice ordförande under dem i praktiken obstruerat processen, också det ett brott enligt grundlagen.

Akademiska utläggningar inleder fas två

Förhandlingarna i utskottet har letts av Adam Schiff som igår överlämnade ärendet till det som motsvarar det svenska justitieutskottet som inleder med utfrågningar redan i dag. Än så länge har ingen republikansk kongressledamot sagts sig vara villig att gå emot sin president, men stödet för Trump minskar långsamt, men bestämt. Opinionsundersökningar visar att hälften av USA:s befolkning vill se honom dömd i riksrätt och avsatt.

Målet är att förhandlingarna i representanthuset ska vara klara till jul för att sedan överlämnas till senaten, kongressens första kammare, som kommer att agera domstol och jury. För att inte störa det kommande valet arbetar man extra intensivt och ett beslut borde vara klar senast i februari.

Inledningsvis kommer justitieutskottet att höra experter på grundlagen, både Demokraterna och Republikanerna kommer att kalla vittnen som stöder deras sak, men problemet för Republikanerna är att de inte riktigt kan tala fritt och öppet. Dels för att Trump i praktiken har erkänt att han pressat Ukraina, dels för att de inte har stöd i lagstiftningen för att försvara hans handlingar.

Detta har inneburit att de har ägnat sig åt att klaga på processen och att lägga ut dimridåer snarare än att försvara Trump i sak. Avfärdade konspirationsteorier och rena personangrepp har får ersätta traditionella politiska argument. Men när underrättelseutskottet tar över kommer de att tvingas att krypa ut ur sin skyttegrav och börja diskutera sak.

Trump vägrar delta

Donald Trump har sen start menat att hela utredningen är en bluff. Till en början hävdade han att han står ovanför lagen, att han har immunitet från allt och inte ens kan utredas. Detta har med tiden tillbakavisats inte bara av andra politiker, utan också av flera federala domare.

Hans inställning har lett till att han har vägrat att delta i förhandlingarna, men också det är ett problem för honom eftersom det kan betraktas som trots eller obstruktion, vilket också definieras som ett brott i konstitutionen.

De närmaste veckorna kommer att bli avgörande för om Trump ska fällas eller inte och det kommer att dyka upp allt fler uppgifter om hans brottsliga gärningar. Ännu vet man inte exakt vem i Vita huset som Giuliani har ringt och den brottsutredning som pågår parallellt börjar närma sig riksrätten. Bland annat har en av Giulianis medarbetare erbjudit sig att vittna, uppbackad av inspelade samtal och dokument, bland annat e-postmeddelanden. Eftersom det har visat sig att fler personer varit inblandade och att samtalet i september verkar vara en del av en omfattande hemlig kampanj dyker hela tiden nya namn och nya eventuella brott upp.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV