Radar · Miljö

Ökade utsläpp av växthusgaser från hushållens transporter

Hushållens transporter har ökat jämfört med samma kvartal i fjol, visar SCB:s nya statistik.

Rederiers och elproducenters utsläpp har minskat jämfört med samma kvartal 2018, men de totala utsläppen ökar. Orsaken är hushållens transporter och tillverkningsindustrin. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån.

För att nå målet om netto-nollutsläpp av växthusgaser år 2045 måste Sverige minska utsläppen med i genomsnitt fem till åtta procent per år.

Men utvecklingen går åt fel håll, visar färsk statistik från SCB. Andra kvartalet 2019 släppte Sverige ut 15,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är en ökning med 1,1 procent, jämfört med samma period 2018.

Ökningen sker trots att flera stora utsläppskällor har minskat sitt bidrag till den globala uppvärmningen under samma tidsperiod. Utsläppen inom el, gas och värmeverk samt vatten, avlopp och avfall har minskat med 20 procent jämfört med samma kvartal 2018.

SCB förklarar minskningen med att mindre hyttgaser, alltså energigas från exempelvis stålframställning, har använts för elproduktion. 

Transportbranschen har också minskat sina utsläpp under kvartalet, med 7,3 procent. Det beror på minskade utsläpp från rederier.

Orsakerna till att utsläppen totalt sett har ökat är att tillverkningsindustrin ökat sin användning av fossila bränslen, samt att hushållens persontransporter har ökat.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV