Glöd · Ledare

Reducera inte språket till en bricka i ett maktspel

Nej, du får inte läsa mer svenska. Du behöver inte det för att få jobb, sa handläggaren till en kvinna som ville läsa sista kursen på SFI. Jag vet inte om det är vanligt, men någon på en svensk kommun anser i alla fall att det enda en iransk kvinna med sex barn som går i skolan behöver sin svenska till är att få ett jobb.

Det är klart att det är viktigt med språk. Kvinnan som inte får läsa mer svenska får hjälp av en svensk vän att prata med barnens lärare. Att fylla i blanketter, att söka hjälp med familjerådgivning, att anmäla ett musikintresserat barn till kulturskolan och hundra saker till. Men hon får inte läsa färdigt SFI, för så mycket behöver hon inte kunna.

Det är lika fel som det lagförslag angående SFI som regeringen skickade ut på remiss förra veckan. Det är ett sorgligt förslag. När andra partier har kommit med liknande förslag, men inte lika långtgående, har de nuvarande regeringspartierna kallat dem ovetenskapliga och ifrågasatt vilka vatten de andra partierna fiskar i.

Nu drar sig nästan ingen för att veva med språkkrav. I regeringens nya lagförslag kallas det språkplikt och föreslås gälla när man söker försörjningsstöd. I Sverige bor knappt tiotusen personer som får försörjningsstöd för att de är arbetslösa på grund av otillräckliga kunskaper i svenska. Hur många av dem som går på SFI vet man inte. Men de som inte gör det ska enligt lagförslaget riskera att förlora sitt bidrag.

Jag vet inte hur många gånger olika språkforskare har upprepat de senaste decennierna att tvång och hot inte gör att man lär sig språk bättre. Det finns inget stöd för att det går bättre att lära sig ett språk om det är ett krav för medborgarskap. Eller under hot om att bli utan mat för dagen. Ändå håller man på så här.

Lagförslaget kommer att innehålla en möjlighet att få försörjningsstöd om det finns ”godtagbara skäl” att inte gå på SFI. Men det kommer att finnas de som ramlar mellan stolarna. En del kommer att säga att de får skylla sig själva, men “skyll dig själv” löser inga problem, det är bara ett moraliskt ställningstagande. Och i dag liksom på fattigvårdens tid är det ett problem när det finns människor som inte har något att leva på. Ett problem för alla, inte bara för dem själva.

Det ständiga argumentet för att införa tvångsregler om språket är att det är så viktigt att kunna svenska. Ja, det är viktigt, och det är ett argument för att använda metoder för som fungerar, inte tomma, auktoritära gester. Fråga språklärare och pedagoger, inte folk som gillar auktoritära gester. 

En annan del av det sorgliga med det här lagförslaget är att det reducerar språket till något man ska tvingas lära sig för att bli anställningsbar. Det är som andra sidan av det som hände kvinnan som inte fick läsa klart SFI. Språket behövs i alla delar av livet, inte bara för arbetet. Att läsa hela SFI-kursen måste vara en möjlighet för alla som flyttar till Sverige, för att de ska kunna delta i samhället på alla möjliga sätt. Inte en bricka i ett spel för att utöva makt.

Barnkonventionen blir svensk lag vid nyår.

Den kommer inte att användas i migrationsfall.