Radar · Nyheter

Ny bok om elavfall för gymnasiet

50 miljoner ton elektroniskt avfall kastas ungefär varje år .

Varje år kastas ungefär 50 miljoner ton elektroniskt avfall. Mobiltelefoner, teveapparater, vitvaror och datorer hör till de vanligaste produkterna i avfallsströmmen i världen, och de ökar. Nu har IVL samlat problematiken med elavfall och lösningarna framåt i en populärvetenskaplig bok för gymnasiet.

– Vi ville ta fram ett material som engagerar både lärare och elever och som inspirerar till att arbeta med hållbara lösningar, säger Jurate Miliute-Plepiene, projektledare och avfallsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Till grund för boken ligger ett pågående EU-projekt som går ut på att öka medvetenheten om problematiken kring våra elprylar, men även väcka idéer och skapa affärsmöjligheter som bidrar till hållbara lösningar.

Stora mängder guld, platina, koppar, kobolt och aluminium – för att nämna några få material – går förlorade på deponier eller i förbränning. Ännu mer sällsynta ämnen som antimon och indium, som behövs för tillverkning av batterier och solceller, kommer att ta slut inom några år om efterfrågan fortsätter i samma takt och inga nya fyndigheter hittas.

I dag finns metallerna i hög grad hemma hos var och en av oss, i byrålådan.

– Vi behöver bli bättre på att lämna in uttjänt elektronik till återanvändning och återvinning. ­­Men framförallt måste vi konsumera mer ansvarsfullt, ta hand om våra grejer och inte köpa nytt så fort vi tröttnar. I genomsnitt byter vi mobil efter ett och ett halvt till två år medan mobiler rent tekniskt ofta håller i minst fem år, säger Jurate Miliute-Plepiene.