Radar · Migration

Fortsatt stor psykisk ohälsa bland asylsökande

Självskadebeteenden och självmord fortsätter bland flyktingar och migranter i Sverige, rapporterar European Council of Refugees and Exiles (ECRE). 

Migrationsverket bekräftar att det de första sex månaderna 2019 förekommit 116 fall av självskadebeteenden, hot om självskador eller självmord, rapporterar ECRE. Detta är enbart de incidenter som rapporteras – mörkertalet kan vara stort. Under 2018 rapporterades 292 incidenter och under 2017 316 stycken.

Att antalet incidenter har minskat bör ses i ljuset av att färre personer som fått avslag på sina asylansökningar bor i landets asylanläggningar, skriver ECRE. Under år 2017, när antalet rapporterade självmord och självskador var som högst de senaste åren, rörde det sig om 13 365 personer. I början på 2019 var den motsvarande siffran 10 677 personer.

I början av 2018 släpptes en rapport från Karolinska Institutet som visade att suicidrisken hos ensamkommande flyktingbarn år 2017 var nio gånger högre än hos jämnåriga i resten av Sveriges befolkning. Forskarna bakom rapporten menade då att varje självmord antyder att det finns en mycket större grupp som lider av psykisk ohälsa, men som inte väljer att avsluta sitt liv. Antalet bekräftade självmord i gruppen ensamkommande var 12 stycken år 2017. 

Många av de ensamkommande kommer från Afghanistan. Chanserna för afghaner att få uppehållstillstånd inom EU varierar kraftigt mellan de olika medlemsländerna. Under 2019 har 95,3 procent av afghanerna som fått svar på sina asylansökningar beviljats någon form av skydd i Tjeckien. I Grekland är siffran 71,9 procent, i Tyskland 63,3 procent. Sverige beviljade å andra sidan enbart 47 procent av afghanerna skydd, enligt ECRE.