Radar · Nyheter

Sölvesborgs kommun ställer in välkomstceremoni 

Sveriges kommuner har i uppdrag att varje år arrangera en ceremoni för de kommuninvånare som blivit svenska medborgare. Samstyret i Sölvesborg bryter nu mot Medborgarskapslagen när de ställer in höstens firande, rapporterar P4 Blekinge. 

Samstyret i Sölvesborg består av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och det lokala Solpartiet.

Den ansvariga politikern, kommunfullmäktiges ordförande Arne Bogren (M), säger till radion att de fick informationen om att de måste arrangera ceremonin för sent av tjänstemännen på Kulturförvaltningen, bara någon vecka innan ceremonin måste ske. 

Men redan den 19 augusti informerade tjänstemän på Kulturförvaltningen om att ceremonin måste arrangeras i samband med Kulturkalaset den 28 oktober. Informationen skickades till  Sölvesborgs fritids- och kulturnämnds ordförande Rolf Hans Berg. Tjänstemännen sa att kommunen annars skulle bryta mot lagen, eftersom den förra medborgarskapsceremonin hölls i oktober i fjol. Sveriges kommuner har skyldighet att arrangera en ceremoni varje år.

Kommunen hade därmed över två månader på sig att förbereda ceremonin, men trots det förnekar kommunfullmäktiges ordförande Arne Bogren (M) att de informerats i tid.

Medborgarskapsceremonin är obligatorisk och inskriven i Medborgarskapslagen, som reformerades år 2014. Syftet med de förändringar som gjordes då var att medborgarskapet tydligare ska användas som verktyg i integrationspolitiken.

”Eftersom ceremonierna är till för att högtidlighålla det nya medborgarskapet är det viktigt att det inte går alltför lång tid innan ceremonin äger rum. Av den anledningen ska ceremonierna anordnas minst en gång per år”, skrev regeringen då.

Det är därmed inte frivilligt att arrangera medborgarskapsceremonin eller inte. 

– En sådan ceremoni ska enligt Medborgarskapslagen hållas minst en gång varje år och det är inte frivilligt, säger Marita Svensson som är jurist på länsstyrelsen, till P4 Blekinge.

Sölvesborgs Arne Bogren (M) gör dock en annan, och felaktig, tolkning. Till radion hänvisar han till att det i lagen står att det inte får gå mer än 18 månader mellan ceremonierna. Enligt honom kommer de arrangera en under våren. Det bryter dock mot lagen, eftersom det också står att ceremonin måste hållas varje år.