Radar · Nyheter

Män kallar hellre män till anställningsintervju

Kock är ett av yrkena där manliga rekryterare prioriterar att kalla män till anställningsintervju.

Manliga rekryterare kontaktar män oftare än kvinnor för anställningsintervjuer – inom vissa yrken. Det visar en ny studie från Stockholms universitet. ”En förklaring kan vara att män tänker att kvinnor blir mindre produktiva för att de riskerar att få barn”, säger Anni Erlandsson, doktorand i sociologi och studiens författare.

Forskaren skickade 1 643 påhittade ansökningar till jobbannonser inom 18 olika yrken. Alla ansökande gavs åldern 31 år, och hade likvärdig kompetens och utbildning inom de yrken som krävdes för jobben.

– Det visade sig att manliga rekryterare kontaktar manliga sökande oftare än kvinnliga sökande, speciellt i könsbalanserade yrken, säger Anni Erlandsson.

De relativt könsbalanserade yrkena som undersöktes i studien, där andelen kvinnor var mellan 40 och 60 procent, var revisor, kock och gymnasielärare. I yrken med större obalans mellan män och kvinnor syns samma mönster, alltså att män väljer män, men resultaten i dessa yrken är inte statistiskt säkerställda.

– Till exempel på könsobalanserade arbetsplatser kan man i vissa fall ha rätt att positivt särbehandla med hänsyn till kön i rekrytering enligt lag. Då kan man tänka sig att det finns vissa företag som ”behöver” kvinnliga eller manliga medarbetare, och då kan det ske könskompensering för att uppnå en mer jämn könsdelning i företaget, säger hon.

"Att män tar mer ansvar hemma och mer föräldraledighet kan absolut bidra till att manliga rekryterare tänker om", tror Anni Erlandsson, doktorand i sociologi vid Stockholms universitet
"Att män tar mer ansvar hemma och mer föräldraledighet kan absolut bidra till att manliga rekryterare tänker om", tror Anni Erlandsson, doktorand i sociologi vid Stockholms universitet. Foto: Leila Zoubir/Stockholms universitet

Studien visade däremot inte någon statistiskt säkerställd könsdiskriminering från kvinnliga rekryterare. Det betyder dock inte att kvinnor rekryterade ”rättvist”.

– Kvinnliga rekryterare kontaktar kvinnliga jobbsökande oftare än manliga i könsbalanserade yrken i min studie men denna skillnad är inte statistiskt signifikant. Att det saknas signifikans kan bero på att antalet kvinnliga rekryterare i könsbalanserade yrken är för litet för att dra slutsatser om det. Däremot har studier där man inte tagit hänsyn till rekryterarnas kön inte visat på någon generell diskriminering av kvinnor eller män när de söker jobb i Sverige.

"Riskzon för att skaffa barn"

Orsaken till att män rekryterar män undersöks inte i Anni Erlandssons studie. Men hon har två teorier.

– Det kan vara så att män tänker att kvinnor blir mindre produktiva och därmed dyrare som arbetstagare. De är 31 år, om de inte har barn kommer de kanske att få barn, med minskade arbetstider, mer föräldraledighet och därmed mindre engagemang på jobbet. Det blir ett ”moderskapsstaff”. Även om de inte har barn är de i riskzonen för att skaffa barn.

Men det kan finnas andra skäl till att män väljer män.

– Man favoriserar lika. Män föredrar andra män. Så kallad homosocialitet är en möjlig delförklaring, säger Anni Erlandsson.

Studien är bland de första i sitt slag, enligt forskaren, som menar att kunskapen är viktig för att kunna uppnå förändring.

– Vet vi inte att det här sker kan vi inte göra nånting åt problemet, säger Anni Erlandsson.

Hur undviker man att straffa kvinnor inom rekrytering?

– Att män tar mer ansvar hemma och mer föräldraledighet, att man delar jämnt kan eventuellt bidra till att manliga rekryterare tänker om när det gäller kvinnor i denna ålder.