Radar · Miljö

Fossilbolag spenderar miljarder mot klimatarbete i EU

Utsatta för fossilbolags lobbyism, enligt en ny rapport.

2,7 miljarder i lobbypengar. Det har de största fossilbolagen spenderat under det senaste årtiondet på att försöka påverka EU:s politiker i sitt klimatarbete, enligt en ny rapport från Corporate Europe observatory.

Corporate Europe observatory (CEO) är en grupp forskare och aktivister som tillsammans med Food & water Europe, Friends of the earth Europe och Greenpeace har undersökt hur mycket pengar fossilbolagen lagt på att lobba mot EU:s politiker mellan 2010 och 2018.

De kom fram till att de fem största fossilbolagen Shell, BP, Chevron, ExxonMobil och Total spenderade över 2,7 miljarder kronor på lobbyism under tidsperioden, i syfte att vilseleda allmänheten och motarbeta klimatmål, skriver Supermiljöbloggen.

– Stora utsläppare som Shell och BP och deras lobbygrupper har försenat, försvagat och saboterat EU:s agerande mot klimatkrisen, säger Pascoe Sabido, utredare på CEO till The Guardian.

Enligt rapporten har fossilindustrins omkring 200 lobbyister i EU lyckats vattna ur unionens klimatlagstiftning, med försvagade mål till följd. Bindande mål för att spara energi och byta till förnyelsebart har uteblivit, enligt The Guardian.

200 organisationer kräver nu att politiken skyddas från fossilindustrins inflytande. Konkret genom att bland annat stoppa möten mellan politiker och lobbyister och bidrag till fossila bränsleindustrin.

En icke namngiven talesperson för Chevron kommenterar frågan på följande vis, enligt The Guardian: ”Vi lobbar etiskt, konstruktivt och på ett opartiskt vis, i enlighet med alla lagar. Chevron för fram expertkunskap i många frågor som kan vara värdefulla för folkvalda och deras anställda. Vårt mål är att bidra till ekonomiskt välstånd genom sunda policies.”