Radar · Miljö

Bantade utbyggnadsplaner för Preem i Lysekil

Preem minskar den planerade utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil.

Projektet har väckt stark kritik och blivit regeringsfråga. Nu minskar Preem den planerade utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil med 20 procent. Det gör att även prognosen för de ökade koldioxidutsläppen skrivs ner

Preem vill bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil för att bland annat kunna omvandla tjockolja till bensin och diesel. Planerna har dock väckt hård kritik på grund av de ökade koldioxidutsläppen och överklagats av bland andra Naturskyddsföreningen.

Nu justerar Preem sin tillståndsansökan.

"Mer precisa"

– Vi har jobbat med det här projektet i över tre år. I en tidig fas är man inte riktigt säker på vad man ska bygga. Nu har vi en mer detaljerad design och en del teknikutveckling har skett. Det gör att vi i dag kan vara mer precisa och vi har hittat delar som vi kan effektivisera i produktionen, säger Preems vd och koncernchef Petter Holland till Dagens Industri.

Enligt Preems tidigare beräkningar kunde utsläppen av koldioxid komma att fördubblas av utbyggnaden, från 1,7 miljoner ton per år till 3,4 miljoner ton. Utsläppen enligt den nya prognosen landar på 2,7 miljoner ton per år, till stor del på grund minskningen av den planerade utbyggnaden.

Vill bli klimatneutralt

Preem lyfter samtidigt fram en rad åtgärder för att minska utsläppen, bland annat en anläggning som från 2025 ska kunna fånga in 500 000 ton koldioxid varje år. Bolaget skriver i ett pressmeddelande att målet är att Preem ska vara klimatneutralt senast 2045.

Preems komplettering av sin tillståndsansökan, som presenterades vid en pressträff, är en del av rättsprocessen kring bolagets planerade utbyggnad. Målet ligger hos Mark- och miljööverdomstolen men beslutet om Preem ska få tillstånd eller inte fattas senare av regeringen.

Fakta: Preemraff

• Ligger vid Brofjordens djupa yttre del, norr om Lysekil i Bohuslän.
• Togs i drift 1975 med namnet Scanraff, trots protester från miljövänner och en del närboende. Ägdes då av oljebolagen OK och Texaco.
• Det är Nordens största oljeraffinaderi och cirka hälften av alla raffinaderiprodukter som säljs i Sverige kommer härifrån. Ungefär halva produktionen går på export.
• Enligt en miljödom från 2004 får raffinaderiet använda högst 11,4 miljoner ton råvara (huvudsakligen råolja) per år. Nu har Preem ansökt om att få bygga ut anläggningen på flera sätt.
• Omkring 1 000 personer jobbar på Preemraff. Cirka 650 av dem är anställda av Preem.
• Preem har också ett raffinaderi på Hisingen i Göteborg.
Källa: Preem.