Radar · Djurrätt

De visar djurens brutala verklighet

Varje år dödas över 100 miljoner djur på svenska slakterier, men många saknar kunskap om om hur djuren mår på väg till slakt.
”Hur kan vi vara djurvänner samtidigt som vi dödar och äter djur som inte ville dö”, säger Mio Folkegård från A.R. Exp Sweden, som på söndag anordnar en manifestation för att visa den mörka verkligheten.

A.R. Exp Sweden bildades förra året och kallar sig själva en mötesplats där enskilda aktivister samlas och kämpar tillsammans. I dag finns flera lokala grupper över hela landet.

– Vi välkomnar nytänkande och bred aktivism, alla måste inte vara med på allt utan en gör det en känner sig bekväm med. Oavsett om det är civil olydnad, dokumentation, manifestationer eller att skriva insändare, säger Mio Folkegård, till Syre.

Nolltolerans mot förtryck

Förtrycket av djur står i fokus, men för att få vara en del av gruppen tolereras ingen typ av förtryck.

– Eftersom vi vill vara en trygg plats för aktivister som hanterar egna upplevelser av förtryck i vardagen välkomnar vi inte människor som är en del av det förtrycket. Med andra ord är rasister, homofober och transfober inte välkomna, säger hen.

Djurindustrin är ett system som förlorar på att allmänheten får se hur det faktiskt går till, eftersom det är så mycket brutalare än de visar i sin reklam.

I den allmänna debatten händer det att djurrättsaktivister benämns som terrorister och att samtliga aktivister beskylls för handlingar som ett fåtal begår, som till exempel hot mot bönder.

– Vi försöker att se systemet bakom en persons handlingar. Därför finns det en poäng med att inte gå till personangrepp på bönder och jägare eller hata på specifika gårdar och slakterier. Systemet försvinner inte bara för att enstaka människor inte fortsätter som förut av rädsla för att bli uthängda eller utsatta för hot, säger Mio Folkegård.

"Vem äter du till middag?" Arkivbild från en av gruppens tidigare manifestationer i Uppsala
"Vem äter du till middag?" Arkivbild från en av gruppens tidigare manifestationer i Uppsala.Foto: A.R. Exp Sweden

Ett sätt för gruppen att nå ut är genom deras så kallade AR Experience, manifestationer på allmän plats där man med hjälp av skyltar och skärmar visar djurens liv och död inne på slakterierna.

– Djurindustrin är ett system som förlorar på att allmänheten får se hur det faktiskt går till, eftersom det är så mycket brutalare än de visar i sin reklam. Propagandan människor växer upp med, att djurprodukter är nyttigt och nödvändigt, och att djuren har bra liv och dödas humant, den vill vi få människor att ifrågasätta, säger Mio Folkegård.

"Viktigt att folk får se verkligheten"

Men för en person som äter kött kan bilderna och ljudet inifrån uppfattas som provocerande och ibland framkalla ilska eller skuldkänslor. Mio Folkegård menar att reaktionerna överlag är väldigt blandade men att det märks att fler i dag äter mer vegetariskt och har blivit medvetna om djurens situation.

– En del ger tummen upp i förbifarten, en del stannar till och pratar med oss och en del blir förfärade och arga för att vi står där och visar så hemska saker på skärmarna. Vi tycker det är viktigt att folk får se verkligheten så att de kan göra etiska val i framtiden baserat på hur det faktiskt är, inte på hur de inbillar sig att det är.

På söndag håller gruppen i en manifestation vid Uppsala centralstation och Mio Folkegård uppmanar nyfikna att komma förbi.

– Då kommer vi erbjuda folk att använda Virtual reality-glasögon för att få en mer effektfull upplevelse av hur djurens liv och död är på nära håll, berättar hen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV