Glöd · Debatt

Protestera mot massdeportationen

En barnfamilj demonstrerar med Ung i Sverige i augusti 2017.

Den 10 september planeras för en massdeportation av fler än 80 unga människor från Sverige, Arlanda till kriget i Afghanistan. Världens absolut dödligaste land år 2018. Och samma dag som riksdagens öppnande.

Protester kommer att ske

• klockan 13, förvaret i Märsta

• klockan 16, Norra Bantorget i Stockholm, avmarsch klockan 16.30, manifestation på Sergels torg klockan 17.

Vi kommer att demonstrera med Liv utan gränser – barnfamiljer som demonstrerat hela sommaren, har fått utvisningsbeslut och lever här i Sverige i limbo.

De flesta asylsökande från Afghanistan som flytt till Sverige får beslut om utvisning, trots att landet befinner sig i allt svårare väpnad konflikt och trots att många tillhör grupper som är särskilt hotade. Risken för förföljelse har skärpts genom att talibanrörelsen och IS flyttat fram sina positioner. Detta beskrivs av FN:s flyktingorgan UNHCR i deras senaste gedigna rapport.

Ensamkommande unga utvisas i ännu högre grad än andra, trots att många av dem är extra utsatta genom att de inte växt upp i Afghanistan. Även barnfamiljer utvisas trots kriget.

Att utvisa människor som riskerar förföljelse står i strid med FN:s flyktingkonvention och EU:s skyddsgrundsdirektiv och även med FN:s konvention om mänskliga rättigheter §14. ”Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.”

Att utvisningarna går att genomföra beror på att Sverige och EU har tecknat återtagandeavtal med Afghanistan. Inom EU kallas avtalet Joint way forward. Avtalet innehåller löften från Afghanistan att ta emot och skydda de utvisade och från EU-länderna bland annat att ge visst ekonomiskt stöd till dem. EU:s återtagandeavtal slöts samtidigt som EU utlovade ett stort biståndspaket till Afghanistan.

Afghanistans parlament nekade att godkänna återtagandeavtalet med Sverige eftersom det innebär tvångsutvisningar av personer man inte kan ta ansvar för. Sveriges regering har sagt att det inte gör något eftersom EU har ett avtal.

Återtagandeavtalen har förlängats i oktober 2018, trots att Afghanistan var världens dödligaste land år 2018. Även EU:s makthavare arbetar nu hårt för att fatta fortsatta beslut om en ytterligare åtstramad migrationspolitik, även kallad ”Fort Europa”.

• Vi protesterar mot att bistånd används för att pressa mottagarlandet, Afghanistan är det enda landet hittills i världen som tecknat så kallat samarbetsavtal, dvs att ta emot flyktingar som vägrar återvända frivilligt.

• Vi protesterar mot att Sverige fortsätter att tvångsutvisa människor som riskerar att dödas i kriget eller förföljas i Afghanistan.

• Vi vill att Sveriges regering river samförståndsavtalet nu!

• Vi vill att Migrationsverket avbryter tvångsutvisningar till Afghanistan på grund av säkerhetsläget!

• Vi vill värna FN:s flyktingkonvention och EU:s skyddsgrundsdirektiv och även FN:s konvention om mänskliga rättigheter § 14. ”Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.”

För varför ska vi vara medlemmar i FN om vi bryter mot så många konventioner? FN och konventionerna som bildades och skrevs efter andra väldskriget, så att någon enstaka (?) makthungrig landsledare aldrig, aldrig skulle kunna få Förintelsen att ske igen.