Radar · Politik

V vill höja kapitalskatter med 22 miljarder

Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson.

Vänsterpartiet vill minska klyftorna och satsa miljarder på välfärden. Satsningarna ska finansieras med höjd skatt på kapital och högre inkomster.

– Vi vill bygga ett Sverige i en annan riktning. Ett Sverige för alla, inte bara ett fåtal, säger V:s ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson.

Hon pekade på att V:s budgetmotion innehåller flera miljardsatsningar på välfärden och på ökad trygghet för ekonomiskt utsatta.

Andersson angrep Socialdemokraterna för att vidga de ekonomiska klyftorna med regeringens budgetförslag.

– Fortsätter det så här, så har vi 2030 gått förbi USA i inkomstskillnader, säger hon.

Höjer a-kassan

V föreslår bland annat höjd a-kassa, höjd ”förtidspension” och höjd garantipension.

V vill höja garantipensionen med 1 000 kronor, garantinivån i sjukförsäkringen med 1 100 kronor i månaden och taket i a-kassan till 1 400 kronor.

Samtidigt föreslås miljardsatsningar för att stärka välfärden, till exempel på äldreomsorg, psykiatrivården och förskolan.

Ulla Andersson pekar på att många kommuner i dag tvingas till besparingar i välfärden.

– Det här slår väldigt hårt i människors liv, säger hon.

V vill höja de generella statsbidragen till kommunerna med 10 miljarder nästa år. Regeringen har föreslagit en höjning med fem miljarder.

Betalas med skatter

V:s satsningar betalas framförallt med skattehöjningar. V vill höja kapitalskatter med 22 miljarder nästa år, till exempel genom återinförd förmögenhetsskatt, arvs- och gåvoskatt och en ny fastighetsskatt.

V föreslår också att jobbskatteavdraget trappas ned från inkomster över 40 000 kronor i månaden.

Ulla Andersson understryker dock att inga med inkomster under 40 000 kronor kommer att få skattehöjningar med V:s politik.

Utöver satsningarna på välfärd och ekonomiskt utsatta så vill V lägga sammanlagt 10 miljarder kronor i en klimatpaket.

Enligt V uppgår partiets samlade reformer för stärkt välfärd, minskade klyftor och för miljö och klimat till 44 miljarder kronor.