Radar · Miljö

Klimat överst på listan under Arktismöte

Smältande isar och höjda havsnivåer gör klimatet till en av Arktismötets viktigaste frågor.

Ministrar, forskare och näringslivsrepresentanter från ett stort antal länder samlas i Umeå för ett möte om Arktis. På dagordningen står urbefolkningens rättigheter och säkerhetspolitik, men också klimatutmaningen.

EU Arctic Forum är det första mötet om Arktis i sitt slag och som värd står förutom Sveriges nyblivna utrikesminister Ann Linde även EU:s höga representant för utrikesfrågor, Federica Mogherini. Mötet äger rum en vecka efter att FN:s klimatpanel presenterade sin senaste rapport som den här gången kartlade den globala uppvärmningens konsekvenser för världshaven.

Ämnena på mötet är många, men utrikesminister Ann Linde säger att det är just klimatet som kommer att vara den viktigaste punkten.
– Försämringen av förhållandena i Arktis sker snabbt. Jag satt i samtal med Indiens utrikesminister under gårdagen och han lyfte fram att klimatet i Arktis även påverkar hans land, med till exempel högre havsnivåer. Jag tycker att det är ett talande exempel.

Arktis har de senaste åren alltmer blivit en spelplan för flera nationers säkerhetsintressen. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) tog i en rapport för tre år sedan upp Rysslands militära upprustning i området och även hur frågor som rör Arktis hamnat högre upp på USA:s dagordning.

För Sverige är det viktigt att länderna i Arktisområdet undviker konflikter, säger Ann Linde.
– I över 20 år har det funnits ett väldigt fredligt samarbete och det vill vi fortsätta att utveckla.

Fakta: EU Arctic Forum

Mötet äger rum den 3–4 oktober i Umeå. Deltar gör bland annat forskare och representanter för både urbefolkningen och civilsamhället.

Totalt väntas drygt 600 personer från över 30 olika länder delta.
Under mötet kommer Sverige även att lämna över ordförandeskapet i Barentsrådet till Norge. Rådet är ett mellanstatligt samarbete mellan de nordiska länderna, Ryssland och EU-kommissionen.
Källa: Regeringen