Intro

Välkommen till dagens Syre!

I dag är det Internationella funktionshinderdagen, en dag som instiftades av FN 1992 för att öka förståelsen och uppmärksamma rättigheter. I dag pratar vi allt oftare om funktionsvariationer istället för hinder och utvecklingen går framåt på området. Men än finns mycket kvar att göra och nu lanseras en rad rättighetsikoner för att ytterligare driva på arbetet. Syftet är att göra FN:s olika mål kring rättigheter för personer med funktionsnedsättningar lättare att förstå och omsätta i handling, även i Sverige.

Kunskapen om hur naturen bidrar till vår motståndskraft mot till exempel klimatförändringar ökar hela tiden. En ny studie visar att små skogar kan ha stor betydelse som så kallade kolsänkor eftersom de har ett stort ljusinsläpp. Något som bland annat ökar den biologiska aktiviteten och gör att de snabbt kan absorbera organiskt material.

En annan studie visade nyligen på våtmarkernas stora potential. Anlagda nära reningsverk kan de reducera läkemedelsrester som inte fångats upp i reningsprocessen. Läs mer om det och mycket annat i dagens nummer!