Energi

Tredje december

Två män bär på pojkar som har skadat ögonen vid gasutsläppet från fabriken i Bhopal, Indien, för 35 år sedan, 1984.

För 35 år sedan, 1984, läckte 45 ton giftgas ut från en fabrik i Bhopal, Indien, där det tillverkades kemiska bekämpningsmedel. Runt 2 500 personer omkom och tiotusentals skadades. Utrustning som inte hade underhållits kombinerat med personal som inte hade fått tillräcklig utbildning var orsaker till olyckan. Fabriken ägdes av ett dotterbolag till det amerikanska företaget Union Carbide Corporation.

För 15 år sedan, 2004, förklarades den andra omgången i presidentvalet i Ukraina som ogiltig av landets högsta domstol. Detta efter påtryckningar från demonstranter och flera i stadsfullmäktige. EU hade gått in för att medla i frågan om valfusk. 

För 180 år sedan, 1839, besteg Kristian VIII den danska tronen. Under namnet Kristian Fredrik hade han blivit kung av Norge 1814. Som dansk regent ville han införa konstitutionell monarki, men han lyckades inte och enväldet föll efter hans död 1848.

33 meter per sekund blåste det som mest på Hanö för 20 år sedan, 1999. Orkanen Carola med vindbyar upp till en styrka av 42 meter per sekund drog in över södra Sverige. Stora områden med skog fälldes och det blev långvariga strömavbrott.

Den 3 december 1944 – I det från tyskarna nyligen befriade Grekland bryter stridigheter ut i Aten mellan kommunister och rojalister, oroligheter som efter hand leder till inbördeskrig.