Radar · Miljö

Små skogar = effektiva kolfångare

Dalby Söderskog i Skåne, skogen utgör Sveriges minsta nationalpark men andra små skogar saknar ett särskilt skydd.

Sedda från ovan framträder de små skogarna som gröna fläckar inklämda mellan gula fält. Men om de är små i relation till sin omgivning, är de desto större i betydelse för människor, miljö och klimat, visar en ny studie.

– De rymmer fler ekosystemtjänster än större skogar, säger Alicia Valdés, forskare vid Stockholms universitet och en av författarna bakom en ny studie om små skogar som publicerats i Journal of Applied Ecology.

Orsaken är att de har fler kanter än större skogar räknat per ytenhet, vilket innebär ett större ljusinsläpp. Något som inte bara gynnar solälskande blommor. Det bidrar också till att öka den biologiska aktiviteten i jordmånen, vilket gör att de snabbare kan absorbera organiskt material. Potentiellt kan de därför fungera bättre som kolsänkor och hjälpa till att motverka den globala uppvärmningens effekter, berättar Alicia Valdés.

Kan inte ersätta stora skogar

De små skogarna ger också en rad ekosystemtjänster för de människor som lever i jordbrukslandskap, inte minst genom att öka välbefinnandet. De människor som strövar runt där – har också lägre risk att utsättas för fästingburna sjukdomar, då färre fästinglarver kan överleva i den torra och varma miljön som karakteriserar skogsbrynen.

Samtidigt som många av deras fördelar är ett resultat av att de är små – är de ingen ersättning för de stora skogarna, påpekar Alicia Valdés.

– I absoluta tal är de större skogarna långt mer värdefulla vad gäller biologisk mångfald och som kolsänka.

Men studien visar att de små skogarnas betydelse har underskattats och ger stöd till att inrätta stöd för att bevara dem, anser Alicia Valdés.

– Vad vi har kunnat se finns det i dag ingen policy för att skydda dem, de behöver bättre skydd för att säkra deras framtid, säger hon.

Studien undersökte 224 små skogar genom hela det tempererade Europa. Sex olika organismgruppers diversitet undersöktes, och potentialen för fem ekosystemtjänster i varje skog (andel medicinal- och ätbara växter och bär, mängd virke, skadedjursbekämpning, jordmånens kolinlagring, och andel vilt) och en icke-tjänst (andel borrelia- och TBE-infekterade fästingar).