Radar · Integritet

Populära ikoner riktar ljuset på funktionsnedsattas rättigheter

I dag, på Internationella funktionsrättsdagen, lanserar organisationen Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet sina nya rättighetsikoner.

– I våra utbildningar om Agenda 2030 och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning hänvisar vi till artiklar i konventionen och att ha en ikon kan förenkla och intressera fortsatt diskussion gällande både rättigheter och globala mål, säger Janna Olzon, kommunikatör på DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet.

Premiärvisningen av ikonerna sker på hotellet Downtown Camper by Scandic i Stockholm.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av FN:s generalförsamling 2006. Två år senare ratificerade Sverige konventionen och 2009 trädde den ikraft. Genom att ratificera förbinder sig Sverige rättsligt till en internationell överenskommelse.

– Rättighetsikonerna ersätter inget, och ska inte uppväga några brister i målen. Snarare handlar det om att för att kunna arbeta för att nå målen, behöver du förstå dina mänskliga rättigheter. Och konventionstexter är snåriga och otympliga för många, säger Janna Olzon.

13 symboler kan användas kostnadsfritt

Från DHR lyfts fram att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är en grundbult tillsammans med de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, de senare har Sverige även åtagit sig att uppnå.

– Alla 17 globala mål är viktiga. Alla 50 rättighetsartiklar i konventionen är viktiga. Men för att förstå och på individ-, grupp- och samhällsnivå kunna arbeta för att nå de globala målen behöver vi också förstå våra rättigheter, säger Janna Olzon.

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

– De globala mål som har direkt bäring på personer med funktionsnedsättning har kopplats till ett urval av konventionens artiklar. Utifrån det har vi skapat 13 grafiska symboler som kan laddas ned och användas kostnadsfritt av alla som jobbar med frågorna. Själva utställningen har tagits fram med hjälp av Canon och Inprint, säger Janna Olzon.

Med stöd från biståndsorganet Sida inledde DHR ett samarbete med kommunikationsbyrån The New division som också har tagit fram symbolerna för Agenda 2030.

– Vi tog hjälp av byrån som illustrerat de globala målen, och använt samma stil för det vi nu kallar Rättighetsikonerna. Detta för att de ska bli enklare att förstå vad målen har med mig i Sverige att göra. Och att mänskliga rättigheter är nödvändiga för att vi ska kunna nå målen, säger Janna Olzon.

Janna Olzon från DHR, en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga
Janna Olzon från DHR, en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. Foto: Privat

"Vi vill ta plats mitt i det offentliga livet"

Den 3 december infaller Internationella funktionshinderdagen, en dag som instiftades av FN 1992 för att öka förståelsen och uppmärksamma rättigheter. I dag pratar vi också om funktionsvariationer i stället för hinder beroende på i vilket sammanhang ordet används.

Funktionshinder och funktionsnedsättning är ord som kan ha negativ laddning på grund av fördomar men samtidigt visar de på behovet av stöd och att det kan finnas specifika behov av rättigheter. Funktionsvariationer är ett begrepp som lyfter fram det faktum att alla människor har olika funktionsuppsättningar beträffande psykologiska och fysiska egenskaper samt förmågor.

I Göteborg uppmärksammas dagen med ett program med bland annat prova-på-aktiviteter, föreläsningar och möjligheter att ta del av dans, teater och musik.

– I år vill vi ta plats mitt i det offentliga livet, göra våra frågor synliga för en bred allmänhet. Vi vill försöka nå ut utanför den ganska begränsade krets av människor som vanligtvis är engagerade i våra rättighetsfrågor. Vi tror att Nordstan mitt i julruschen kan vara helt rätt plats för detta och välkomnar alla att ta del av vårt arrangemang, säger Marianne Fagberg, ordförande för Funktionsrätt Göteborg.

Under eftermiddagen genomförs även ett funktionshinderpolitiskt samtal med kommunpolitiker och representanter från Centerpartiet, Demokraterna, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.