Glöd · Debatt

Det räcker inte att prata koldioxid

Fred, rättvisa och fåglar behöver vi i världen.

DEBATT Inte ens en grå liten fågel / som sjunger på grönan kvist / det finns på den andra sidan / och det tycker jag nog blir trist. 

Orden är från Nils Ferlins vackra dikt Inte ens. Han skriver om livet och döden. Den död vi inte vet något om och speglar det liv vi alldeles uppenbarligen inte förstår oss på.

Nu samlas 25 000 personer i Madrid för att prata ”klimat”. Jag kan inte låta bli att fundera över om de nämner ”naturen” någon gång. Eller med Ferlins ord ”den lilla grå fågeln”.

Sedan det första klimatmötet i Rio de Janeiro har världens samlade koldioxidutsläpp ökat med 60 procent, och om man tar Asien, Latinamerika och Afrika separat är deras ökning 170 procent. Vad säger det? Att man fått det materiellt bättre i dessa tre världsdelar. Att vi flyttat ut en massa tillverkning till låglöneländer. Att vi, trots det, i den så kallade i-världen ändå inte lyckats minska utsläppen.

Min viktigaste insikt är ändå att vi lever i ett samhälle med ohållbara värderingar, världsfrånvända ideal. Ord som ”klimatsmart” är bra för det ekonomiska systemet inte för vår planet. Att enbart prata koldioxid döljer problemen med mångfald i naturen, men gynnar bilindustrin som ser kurvor för fortsatta vinster skjuta i höjden och struntar i att ”miljöbilar” kräver råvaror.

Vill vi på allvar göra något för framtiden och våra barn och barn måste vi prata fred och rättvisa. Löser vi inte dessa gigantiska frågor kan vi diskutera plastpåsar hur länge vi vill. Eller, rättare sagt, inte särskilt länge, för då finns ingen framtid vare sig för människan eller Ferlins lilla grå fågel.

Kräv ett omedelbart eldupphör i samtliga pågående väpnade konflikter. Kräv samtidigt ett stopp för alla militära övningar, pågående som planerade. Kräv att all produktion av krigsmaterial stoppas. Satsa sedan de pengar som frigörs på fördelningspolitik och kollektiva färdmedel.

Låter det naivt? Det är väl klart att det gör. Men att fortsätta med vansinnet måste väl vara än mer naivt. Jag vill leva på en planet med rättvisa och fred, inte i en värld där man använder ”klimatsmarta” vapen. Jag vill också bo i en värld där det finns såväl grå som färgglada fåglar och inte bara virkesåkrar som ersatt levande skogar, elbilar och sugrör av något återvunnet material.

Nej, finns där inte ens grå liten fågel på den här sidan döden kan det nog hända att jag, med Ferlin, föredrar den evighet över vilken människan, som tur är, inte styr …