Radar · Morgonkollen

Miljöaktivister dödas och hotas

Demonstrationer i Honduras med krav på rättvisa för miljö- och människorättsaktivisten Berta Cáceres som mördades 2016.

De människor som försvarar miljön blir allt mer utsatta. Enligt organisationen Global Witness mördades mer än tre miljöaktivister i veckan under förra året. Det farligaste landet för aktivister var Filippinerna.

Naturskyddsföreningen har publicerat en rapport, som bland annat bygger på enkäter med 25 miljöorganisationer runt om i världen. Den visar att 88 procent av de tillfrågade organisationerna säger att läget för civilsamhället i deras länder blivit sämre under senare år.
Nästan en fjärdedel, 24 procent, av organisationerna uppger att anställda eller personer ur den målgrupp man arbetar med har blivit dödade till följd av miljöarbetet som de bedrivit.

Miljökonflikterna gäller ofta exploatering av naturresurser.
”Att organisationer och människor som försvarar miljön övervakas, trakasseras och dödas är ett hot mot demokratin och ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna”, säger Karin Lexén, generalsekretare för Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.