Radar · Nyheter

Kvinnliga ekonomer tjänar 7 000 mindre i månaden

Bland nyexaminerade jurister tjänar män 2831 kronor mer än sina kvinnliga kollegor,  bland programmerare är löneglappet 1227 kronor.

Kvinnor tjänar mindre än män inom alla de största akademiska yrkena i Sverige. Största lönegapet är uppåt 7 000 kronor i månaden, visar siffror från SCB som SVT tagit fram.

Som nyexaminerad ekonom tjänar du i genomsnitt 6 876 kronor mer i månaden ifall du är man än kvinna. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån som SVT beställt. De har tittat på alla akademiska yrken inom de största fackförbunden inom Sveriges akademikers centralorganisation, SACO.

I samtliga tjänar män mer än kvinnor under de första åren som nyexaminerade.

– Ingångslönerna bör ju vara de som är mest lika mellan könen, säger Sara Andersson, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten till SVT.

En orsak till löneskillnaderna kan vara att kvinnor oftare jobbar i kommunal eller statlig sektor, där lönerna är lägre än inom privat sektor. En annan är diskriminering, enligt Sara Andersson:

– Dels är diskriminering en orsak. Men det kan också bero på individuella egenskaper och att man vet att kvinnor jobbar deltid i mycket större utsträckning än män. Man förväntar sig att kvinnor kommer vara frånvarande mer än sin manliga kollega.

Minst skillnad mellan könen gäller inom socionomutbildning, där män tjänar nästan 200 kronor mer i månaden.

Inom civilingenjörsutbildningar var ingångslönerna jämställda 2016, men därefter har nyexaminerade män dragit i från, och tjänade under 2018 drygt 1000 kronor mer än nyexaminerade kvinnor.

– Det är beklämmande. Vi borde ha kommit längre 2019. Vi är för en individuell lönesättning, men just när man är ny, och där inte skillnaderna finns så finns det ingen anledning att ha olika löner, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges ingenjörer till SVT.

Vid ett fåtal civilingenjörsutbildningar tjänar dock kvinnnor mer än män, till exempel 2 500 kronor per månad inom kemi- och bioteknik.

Lönegap och utbildningsnivå

Kvinnors löner uppgår i genomsnitt till 89,3 procent av männens, vilket ger ett ojusterat lönegap på 10,7 procent. Tar man däremot hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar lönegapet till 4,4 procent (siffror från 2019).
Löneskillnaderna har minskat under 00-talet, särskilt under senare år. Jämför man lönegapet år 2000 med dagens nivå har skillnaderna nästan halverats i både ojusterade och standardvägda siffror.
Kvinnor är mer högutbildade än män. 2018 togs nära sju av tio kandidatexamina ut av kvinnor.
Källa: Ekonomifakta

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV