Intro

Hej och välkomna till dagens Syre!

Den plan på att omfördela människor på flykt som räddats ur Medelhavet har redan visat sig vara ett misslyckande. Bara sju EU-länder sa i början på oktober att de skulle delta aktivt. Delta aktivt i sammanhanget innebär att gå med på att ta emot flyktingar och migranter som räddats i land i Italien och sedan erbjuda dem någon slags snabbversion av en asylprocess, och om skälen inte håller: deportation tillbaka.

Fartyget Ocean Viking, där Läkare utan gränser och SOS Mediterranee samarbetar ombord, har nu lämnats till havs i elva dagar. 104 personer finns ombord. Italien och Malta har enligt Al Jazeera ännu inte svarat, samtidigt har Libyen sagt att de kan ta emot flyktingarna och migranterna. Problemet är att människorättsorganisationerna inte anser Libyen vara en säker hamn. Många ombord på Ocean Viking har upplevt sexuellt våld och diverse trauman. De inhumana förhållandena i Libyen är väldokumenterade, av bland annat journalisten Sally Hayden som skrivit flera reportage och har kontakt med flera som har varit eller är fångar i de libyska fängelselägren.

Något som skaver extra mycket gällande EU:s samarbete med Libyen som bara blivit mer och mer omfattande de senaste åren är att Italien redan 2009 inledde ett migrationssamarbete med Libyen, efter en överenskommelse 2008. EU:s domstol för mänskliga rättigheter slog därefter, år 2012, fast att samarbetet var olagligt och kränkte de mänskliga rättigheterna. Vad Italien då gjorde var att bokstavligen, alltså handgripligen, vända på migrantbåtar. 2017 tecknade Italien och Libyen så en ny överenskommelse.

Idag gör EU exakt detsamma som fördömdes 2012. Men man har lindat in det i andra ordalag: att undvika döden på Medelhavet, motverka grundorsakerna till att någon flyr… och så vidare. Att dra in alla fartyg på Medelhavet som man gjorde i mars, och istället bara patrullera från luften, är svårt att förklara bort. Hur kan det vara en politik som bidrar till att ”rädda liv”?

Det är inte EU som handgripligen vänder på båtarna idag – men den som gör det, bland annat den libyska kustbevakningen, är dock bara ett samtal bort. Om de nu svarar på anrop, vilket inte alls är säkert. Vad som händer med de 104 människorna ombord på Ocean Viking är ännu inte säkert. En sak som däremot är säker är att Läkare ute gränser och deras samarbetspartner inte kommer ta någon tillbaka till Libyen.

… och många andra nyheter! Önskar alla trevlig måndagsläsning.