Radar · Djurrätt

Svenska sparpengar investeras i djurförsök

Uppfödning av kalvar i små isolerade boxar, djurförsök för kosmetika och fixering av suggor. Det är bara några av sakerna som dina sparpengar kan gå till. Det visar Fair Finance Guides årliga genomgång av de svenska bankernas hållbarhetlöften.

Den nya granskningen visar att de svenska storbankerna ställer mycket låga krav på företag att följa internationella djurskyddsprinciper.

– Djurskyddet verkar vara en blind fläck i finansvärlden, trots att så många svenskar värderar frågan högt. Det är dags att bankerna börjar ställa krav på företag att leva upp till åtminstone de mest grundläggande kraven på djurvälfärd, säger Roger Pettersson, generalsekreterare på World Animal Protection Sverige, i ett pressmeddelande från Fair Finance Guide.

Danske Bank och SEB värst

Värst i klassen är Danske Bank och SEB som båda helt nollar när det handlar om hur många procent av kraven som efterlevs. Men de dystra siffrorna gäller samtliga storbanker. Nordea och Skandia landar på tre procent, Handelsbanken på sju och Swedbank på tio procent. Bäst av storbankerna klarar sig Länsförsäkringar med sina 27 procent, vilket ändå är långt ifrån godkänt.

Med det finns banker som klarar sig betydligt mycket bättre. Ekobanken landar på 99 procent och för JAK Medlemsbank efterlevs 94 procent av kraven.

– Djurskydd handlar inte bara om etik. Företag som har dåligt djurskydd är ofta kopplade till stora klimatutsläpp, miljöförstöring och antibiotikaresistens, vilket gör att det också är en hållbarhetsfråga, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide.

Förbättringar inom skatteflykt

Foto: Janerik Henriksson/TT Grafik: Fair Finance Guide
Foto: Janerik Henriksson/TT Grafik: Fair Finance Guide

När det gäller totalbetyget har många banker under året förbättrat sitt hållbarhetsarbete, i synnerhet gäller det Swedbank, Danske Bank och Nordea, där den sistnämnda trots förbättringarna ändå återfinns allra längst ner på listan. Störst förbättringar har bankerna gjort inom området skatteflykt, där till exempel Swedbank har infört riktlinjer mot att hjälpa kunder med aggressiv skatteplanering. Även inom vapenexport har stora förbättringar skett, medan det inom klimatområdet återstår ett stort arbete att göra.

De små bankerna JAK och Ekobanken ligger, liksom tidigare år, långt före de övriga medan Swedbank är bäst av storbankerna.