Radar · Morgonkollen

Ilsken reaktion på USA:s Hongkong-lagar

Trump har skrivit under lagarna.

USA:s president Donald Trump har undertecknat två lagar till stöd för oppositionen i Hongkong. Kina reagerar med ilska, och hotar med ”starka motåtgärder”.

Den ena nya lagen innebär att USA minst en gång om året ska bedöma om Hongkong är tillräckligt självständigt för att kvalificera sig för särskild handelsstatus – en status som är viktig för stadens roll som finansnav.

Den andra förbjuder export av bland annat tårgas och gummiklädd ammunition till Hongkongs polis, som använt sådana vapen mot de oppositionella som det senaste halvåret hållit i stort sett dagliga demonstrationer i staden.

Utrikesdepartementet i Peking svarar att USA:s åtgärder har ”ondskefulla avsikter”, och hotar med inte närmare beskrivna motdrag.

Att Kina reagerar starkt emot lagarna, framröstade av en nästan enig kongress i Washington, anses också kunna försvåra de handelssamtal som pågår mellan länderna.