Intro

Välkommen till Syre den 27 september!

I ena stunden uttrycks desperation. I den andra hopp. I skrivandets stund sker det stora demonstrationer för att förmå politiker att hejda den globala upphettningen, 11-åriga Frans i Malmö är en av dem. Han oroas för sin framtid, men protesterna inger hopp. 

I takt med att koldioxidhalten i atmosfären ökar försuras haven, vilket drabbar korallreven. Men kanske är inte loppet kört för de färgsprakande reven.

Ny forskning har visat att koralldöden kanske inte behöver gå fullt så snabbt som forskarna tidigare befarat. Men även om deras död inte sker lika snabbt, är de stadda på vägen mot utrotning, om inte om 50 år så om 100 år.

Samtidigt är framtiden ännu inte skriven. Historiska protester kan bidra till en snabbare omställning, vilket kan lindra effekterna av klimatförändringarna.

I Malmö rang kyrkklockorna i dag.

– Vi ringer i desperation men också i hopp, sa prästen Sofia Tunebro.
 
Hopp och desperation genomsyrar också dagens zoom. Folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten hör till några av de brottsmisstankar som börjat utredas efter att offer och förövare från konflikterna i Irak och Syrien återvänt till Sverige.

En av de organisationer som kämpar för offrens upprättelse är Civil Rights Defenders. Stor mängder bevis har samlats in och tillsammans med nio personer som torterats har en polisanmälan gjorts. De 25 personer som pekats ut som ansvariga har ledande ställningar i Assad-regimen, inom säkerhetsapparaten och militären.

Förhoppningen är att en dag ställa de inför rätta.

Om det och mycket mer kan du läsa i dagens Syre!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV