Radar · Miljö

Mer än hälften av Europas inhemska träd kan utrotas

Döende askträd vid Sporrekulla gård i Skåne, träden är hamlade.

Mer än hälften av Europas inhemska trädslag hotas av utrotning, orsakad av miljögifter och invasiva arter, enligt en ny studie rapporterar The Guardian.

Ask och alm är två av de trädslag som kraftigt minskar till följd av invasiva arter, att trädslag försvinner på grund av invasiva arter kan påverka ansträngningarna att tackla klimatförändringarna genom återbeskogning. 

Invasiva arter har bland annat orsakat almsjukan och askskottsjukan. Men fler invasiva bakterier, baggar och svampar hotar. Risken är att trädskott som förs in i landet för att tackla klimatkrisen, också för med sig invasiva arter som i sin tur kan ta kol på de inhemska träden, varnar David Allen från International Union for Conservation of Nature, som ligger bakom studien.  

– Vi uppmuntras att plantera fler träd, vilket är bra men vi måste vara väldigt försiktiga och garantera att de inte anländer med sjukdomar, säger han till The Guardian.