Glöd · Debatt

Tygla gängvåldet med legalisering av cannabis

Två ungdomar har blivit skjutna i Malmö och kriminalteknikerna håller på att säkra spår.

DEBATT Med åberopande av den senaste tidens mord, skottlossningar och sprängdåd i Malmö ropas det nu på allt fler poliser på gator och torg och allt hårdare tag mot den öppna narkotikahandeln. En sex månader lång ”särskild nationell händelse” har utlysts i den stad jag fötts och bor i. Operation Rimfrost, med extrainkallade poliser från hela Sverige, har satts in för att stävja den gängkriminalitet som sägs vara huvudorsak till våldsvågen.

Men där finns också de som ser andra lösningar på hur vi ska få ner mängden våldsdåd än just fler poliser och hårdare tag. Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt har uttalat sig positivt till ett avkriminaliserande av narkotikadroger för eget bruk efter den senaste tidens händelser. Som ett sätt att stoppa gängvåldet, men också för att få narkomaner att i större utsträckning söka hjälp för sitt missbruk.

Att en partiledare för ett riksdagsparti öppet uttalar sig för ett avkriminaliserande av narkotikabruk är naturligtvis glädjande. Med en avkriminalisering, kombinerad med medicinskt övervakade konsumtionsrum samt utökade program för naloxonutdelning, kan hundratals liv räddas årligen i vårt land. Det krävs ingen Einstein för att förstå att svensk narkotikalagstiftning dödar fler människor här än självaste narkotikan. Inte om en betänker att Sverige i genomsnitt har en mer än fyra gånger högre narkotikarelaterad dödlighet än andra länder i Europa. Länder som då har en mer tolerant narkotikalagstiftning än vi har.

Som ett sätt att stoppa gängvåldet lämnar Jonas Sjöstedts och Vänsterpartiets förslag däremot mycket att önska. För att stoppa våldet krävs det mer än avkriminalisering. Det krävs legalisering.

Enligt polisledningen i Syd är det främst cannabis (ett samlingsnamn för bland annat marijuana och hasch) som säljs på gatan och cannabis som utlöser många av de våldsamma konflikterna i stadens kriminella nätverk.

Men om cannabis legaliseras (tänker jag) och försäljningen sker på ett reglerat sätt (alternativt kanske också med tillåtelse till lite hemmaodling för eget och nära vänners bruk) kan med stor sannolikhet en betydande del av det gängvåld Malmö och Sverige nu upplever tyglas till lite längre fram i tiden.

I en studie publicerad i The Economic Journal konstateras att legaliseringen av medicinsk marijuana, i amerikanska delstater som gränsar till Mexico, resulterat i en genomsnittlig minskning av våldsbrott med 13 procent. Antalet mord kopplade till narkotikahandel har i dessa delstater sjunkit med hela 41 procent. Förklaringen sägs vara att när den illegala droghandelns vinstmarginaler minskar, på grund av hårdare konkurrens från den lagligt reglerade försäljningen, så minskar också droggängens motivation till att bruka våld. När det kostar nästan lika mycket som det smakar lägger många kriminella ner vapnen, helt enkelt.

Gängkriminaliteten kommer inte att försvinna med cannabislegalisering, men den amerikanska studien visar med tydlighet att en legalisering kan innebära en minskning av både antalet mord och mängden våldsdåd.

Det finns ingenting som säger att denna metod inte också skulle kunna fungera i Sverige.

Om målet är att hejda gängkriminalitetens expansion och dämpa incitamenten för folk att ge sig på den kriminella livsstilen så räcker det naturligtvis inte med enbart cannabislegalisering. Då krävs också minskade sociala klyftor, solidariskt solidare trygghetssystem, samt (inte minst) garanterad ekonomisk grundtrygghet (även känt som basinkomst) som alla utsatta vid behov kan ta del av.

För att dessa krav ska tillgodoses fordras det dock att röstberättigade framöver placerar andra politiker vid rodret än de som sitter där nu.

En kan alltid hoppas.