Radar · Integritet

Radikal kalifornisk integritetslag

Facebook har sedan 2010 trålat igenom alla bilder som läggs upp efter biometrisk data om användarna.

The California consumer privacy act som börjar att gälla från årsskiftet är tänkt att ge tillbaka lite av makten över personliga uppgifter till konsumenterna. Företag över en viss storlek kommer bland annat att bli tvungna att lämna ut vilka uppgifter de har om dig och radera dem om du vill det.

Dessutom kommer det att bli möjligt att stämma enskilda företag som begått övergrepp i sitt insamlande av uppgifter. Främst riktar sig lagstiftningen mot företag som specialiserat sig på att handla med personliga uppgifter, men gäller också företag som har uppgifter om mer än 50 000 människor eller har mer än 250 miljoner kronor i inkomster.

Bara genom att du ansluter dig till Facebook och liknande plattformar accepterar du i praktiken att dina uppgifter börjar samlas in och blir till en handelsvara. Ditt namn, ålder, kön, födelsedag och civilstånd är bara början.

Var du befinner dig någonstans vid en viss tidpunkt kan vara känsligt och kan utnyttjas mot dig under en rättslig tvist till exempel. Din rätt till anonymitet är tämligen liten eftersom din internetadress lagras och kan kopplas till inköp, resor och andra saker som du gör på nätet.

Ansikten som digitala fingeravtryck

Om du lägger upp bilder på dig själv används de till grund för ansiktsigenkänning. Sådana system finns redan i verkligheten. Storföretag som Facebook och Microsoft samlar in mätuppgifter från dina bilder som sedan säljs till företag som sätter upp kameror i sina butiker. När du besöker butiken ser de vem du är och kan skräddarsy erbjudanden utifrån din inkomst och shoppingvanor.

Det är inte heller oförargligt vilken dator eller mobiltelefon du använder. Märkesval säger mycket om oss som personer och som med en massa andra relativt ofarliga uppgifter är det ofta den sammansatta bilden som är problematisk, inte nödvändigtvis de enskilda uppgifterna. De flesta som rör sig på nätet har upptäckt att en sökning på någon sökmotor på ett ämne direkt leder till annonser på olika sociala medieplattformar och tvärtom.

Kritiska röster har också påpekat att ett okontrollerat användande av övervakningsteknik leder till att oavsiktliga uppgifter kan samlas in. Om du råkar befinna dig någonstans där det finns kameror som har till uppgift att öka säkerheten bara på den platsen kan företag och myndigheter ta reda på dina vanor och rörelsemönster genom att lägga pussel med till synes oförarglig information.