Radar · Miljö

Forskare: biologisk mångfald gynnar alla hållbarhetsmål

Pandan har länge varit en symbol för hotet mot djurlivet.

Att värna om den biologiska mångfalden gynnar alla av FN:s globala mål för hållbar utveckling, enligt en ny studie från SLU. Samtidigt konstaterar forskarna att det endast benämns i två av målen.

Det var vid FN:s toppmöte i september 2015 som världens stats- och regeringschefer antog 17 globala mål för hållbar utveckling. I två av målen lyfts specifikt biologisk mångfald, det som rör hav och marina resurser samt ekosystem och biologisk mångfald. Men det var något som en grupp svenska och brittiska forskare tyckte verkade lite.

Nu har de presenterat en studie där de systematiskt gått igenom vetenskapliga studier som belyser hur biologisk mångfald ger direkt och indirekt nytta till alla hållbarhetsmålen. 

– Människor drar nytta av biologisk mångfald på så många sätt som underskattas eller ignoreras. En tredjedel av den globala livsmedelsproduktionen är till exempel beroende av pollinatörer. Vi har också mängder av mikroorganismer som bidrar till avfallshantering, och många arter som har inspirerat människor att utveckla nya produkter och sätt att göra saker, säger Malgorzata Blicharska från Uppsala universitet, en av artikelns huvudförfattare i ett uttalande.

Komplexa samband

En av orsakerna till att biologisk mångfald förbises kan vara att kopplingen ofta är komplex, tror forskarna. Rika länder kan exempelvis visa på en god utveckling, trots låg biologisk mångfald. Men det kan då vara exempel på att de rika länderna upprätthåller sin utvecklingen på bekostnad av biologisk mångfald i andra länder.

– Denna typ av samhällsekonomiska och miljömässiga interaktioner innebär att nationella, gränsöverskridande och internationella åtgärder krävs för att upprätthålla biologisk mångfald och utveckling på global nivå, säger Malgorzata Blicharska vidare i uttalandet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV