Radar · Nyheter

Utsläpp kan ha samband med lägre fertilitet

Luftföroreningar kan ha ett samband med kvinnors fertilitet, visar en ny italiensk studie.

Luftföroreningar kan ha ett samband med minskad fertilitet hos kvinnor, rapporterar Vetenskapsradion.

Forskare har i en ny studie kontrollerat 1 300 kvinnor i den italienska staden Modena och jämfört ett hormon som avslöjar antalet äggceller i äggstockarna med utsläppen av partiklar och kvävedioxid på respektive persons bostadsadress.

Det visade på ett samband mellan färre äggceller och högre luftföroreningar.
Men det går inte att dra slutsatsen att luftföroreningarna orsakade den minskade fertiliteten, och studien har sina begränsningar. Forskarna har inte kunnat mäta luftföroreningar i blodet och inte heller hur mycket kvinnorna väger, vilket påverkar möjligheten att bli gravid.

Nivåerna av utsläpp i Modena skiljer sig från hur det ser ut i Sverige. Inte i någon svensk ort har samma nivåer av partiklar som i den italienska studien uppmätts under senare år. Men vissa orter, såsom Göteborg, Stockholm, Södertälje, Sollentuna, Uppsala och Örnsköldsvik, har likartade nivåer av kvävedioxider i luft i gaturum, rapporterar Vetenskapsradion med hänvisning till Svenska miljöinstitutet.