Radar · Nyheter

Tryggare förlossning med kulturdoulor

En del förlossningsavdelningar runt om i landet har testat att ta hjälp av så kallade kulturdoulor - som har språkkunskap och kompetens som ska öka tryggheten för de som föder barn utan att kunna svenska.

Ett försök med så kallade kulturdoulor vid förlossningar i Västerbotten har gett mycket goda resultat. Doulorna ger stöd till kvinnor och deras anhöriga som inte talar svenska, både före, under och efter en förlossning.

Projektet startade hösten 2015 och i dag finns det 26 kulturdoulor på olika orter i Västerbotten som tillsammans talar 42 språk, skriver Region Västerbotten i ett pressmeddelande. En av dem är Fartuun Mohamed  som har varit med sedan starten.
– Jag fick börja med att gå en sex veckors kurs i Umeå med träff en gång i veckan. Jag fick bland annat lära mig om tystnadsplikt, preventivmedel, omskärelse och dess konsekvenser, sjukdomar i samband med graviditet och ord som är vanliga vid förlossning, berättar Fartuun Mohamed som utbildade sig till undersköterska efter doulakursen.
En kulturdoula ger stöd och information till kvinnan som ska föda men tar även hand om hennes anhöriga.
– Det gäller att kunna skapa ett förtroende i familjen så att de respekterar mig och lyssnar på det jag säger. Det brukar fungera bra, berättar Fartuun Mohamed.
Projektet med kulturdoulor i Västerbotten har tagit emot väl av alla inblandade visar en enkät som genomfördes 2018. När kvinnan känner sig trygg under en förlossning uppstår mindre komplikationer. Nu hoppas Maria Trotsman, projektledare och barnmorska vid kvinnokliniken i Umeå, att verksamheten blir permanent.
– Jag anser att det är något vi som offentlig sektor ska erbjuda, alla har rätt till en god och jämlik hälso- och sjukvård, oavsett bakgrund, säger hon.