Radar · Nyheter

Nödläge ombord på fartyget Sea Watch 3

Med allt färre frivilliga livräddningsinsatser och EU:s Operation Sophias fartyg indragna, har havet blivit allt farligare, menar organisationer som Läkare utan gränser och Sea Watch.

Efter att ha drivit runt på vattnet utanför den italienska ön Lampedusa i 14 dagar var situationen ombord så kritisk att besättningen utlyste nödläge och styrde till Italien, trots inrikesminister Salvinis hot om dryga böter. Totalt 53 flyktingar räddades från en båt i sjönöd och 11 har därefter transporterats från båten på grund av sitt hälsotillstånd.

Italiens högerpopulistiska inrikesminister Matteo Salvini beslutade för knappt två veckor sedan att införa böter på upp emot 50 000 euro för dem som utan tillstånd åker in på italienska vatten. Läkare utan gränsers chef för Libyen och centrala Medelhavet,  Sam Turner, menar att det är svårt att se hur detta ska tillämpas. Men trenden av att kriminalisera solidaritet, och så kallade standoffs, där fartyg lämnas utan en säker hamn att lägga till i,  är oroande.

– De humanitära frivilligorganisationerna som räddar liv till havs följer alla internationella lagar och regler inklusive internationell sjölag, säger Sam Turner på Läkare utan gränser till Syre.

Utstått extremt lidande

Att Sea Watch 3 nekats en säker hamn i två veckor är enligt organisationens ordförande Johannes Bayer ett extremt misslyckande från både EU och dess medlemsstaters sida. Varken EU-kommissionen eller något individuellt land har lyckats erbjuda en säker hamn, medan Italien  påstår att Libyen är säkert.

– Vi har människor ombord som har upplevt fasansfulla saker i Libyen, som har blivit svårt torterade, men även om det inte var fallet så ska varje person som räddas till havs enligt lag bli tagen till en säker plats. Det är människor med behov och rättigheter. En räddningsaktion är inte avslutad förrän varje person ombord har båda fötterna på marken igen, säger Haidi Sadik, kulturell mediator ombord på Sea Watch 3 i ett pressmeddelande.

Sea Watch 3:s kapten Carola Rackete kan komma att riskera juridiska följder i Italien – men berättar på Twitter att det var det enda rätta. I skrivande stund väntar fartyget fortfarande på att få lägga till i Italien och både kustbevakning och tullpersonal har varit ombord för kontroller.

Salvini reagerade

Den högerpopulistiska inrikesministern Salvini reagerade på Sea Watch beslut att lägga till i Italien utan officiellt tillstånd. Han skrev på Facebook apropå Sea Watch beslut att de skulle ”använda varje legalt sätt att få slut på denna skamliga situation. En stats lagar måste respekteras”, uppger Euronews.

– Ett holländskt fartyg från en tysk NGO som ignorerar italienska lagar? – det är ett skämt, fortsatte Salvini.

Människorättsorganisationer som Läkare utan gränser och Sea Watch menar dock att det är hans lag som i själva verket är illegal – enligt internationell sjörätt måste de som räddas till havs släppas av i en säker hamn.

Judith Sunderland på Human Rights Watch riktade igår hård kritik mot Italien och EU, samtidigt som organisationen uttryckt stöd för Sea Watch och kaptenen Carola Racketes beslut att ta sig in på italienska vatten.

”… det var det rätta, legala och moraliskt korrekta valet” skriver Judith Sunderland på Twitter.