Radar · Nyheter

12 000 körkort med krav på alkolås

Sedan körkort med krav på alkolås infördes 2012 har 12 000 personer fått det beviljat som alternativ till indraget körkort.

Sedan körkort med krav på alkolås infördes 2012 har 12 000 personer fått det beviljat som alternativ till indraget körkort.

– Vi ser att återfallen minskar för gruppen som har varit med i alkolåsprogrammet, säger Per-Ola Skarviken på Transportstyrelsen.

Att ansöka om alkolås i stället för att få körkortet indraget har funnits som möjlighet sedan 2012. I dag ansöker och beviljas ungefär var tredje rattfyllerist alkolås. Villkoren att få ett körkort med det speciella kravet är att man själv bekostar och installerar ett godkänt alkolås i sitt eller sina fordon samt att man går på regelbundna läkarkontroller.

Färre sjukskrivningar

– Vi brukar peka på att det har varit en framgång för dem som varit med i programmet. Även ur andra aspekter, som att de får behålla sitt jobb och att en mindre andel blir sjukskrivna gentemot dem som får körkortet indraget. Det är inte bara positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt utan även ur ett samhällsperspektiv och för den enskilde, säger Per-Ola Skarviken, alkolåssamordnare på Transportstyrelsen.

Att ha ett alkolås uppskattas av Trafikverket kosta mellan 20 000 och 27 000 för ett år och mellan 30 000 och 40 000 för två år. Utöver att blåsa när man ska starta bilen behöver man blåsa under färden, detta för att minska risken för att någon annan blåser åt en.

– Man kanske är benägen att blåsa för att någon ska köra i väg, men är mindre benägen att själv åka med personen, säger Per-Ola Skarviken.
Regelbundna läkarintyg

Läkarintygen som man måste lämna innefattar olika leverprover. Det innebär inte att man måste vara helt vit, men det märks om man har ett skadligt bruk av alkohol. Mellan 2012 och 2018 omkom 1 381 personer i personbilsolyckor. I cirka 20 procent av fallen var föraren påverkad av alkohol och vid singelolyckor var andelen nära hälften.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV